Regelingen voor minima

Heeft u een laag inkomen? Met het minimabeleid willen wij voorkomen dat u in een achterstandsituatie en sociaal isolement komt.

Met inkomensondersteunende voorzieningen en regelingen voor de minima wil de gemeente de deelname aan sociaal-culturele activiteiten van mensen die leven van een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm bevorderen.

Wanneer het inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm, moet dat meerdere inkomen (gedeeltelijk) ingezet worden voor de betaling  van de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan.

  • Reiskosten
  • De eigenbijdrage rechtsbijstand
  • Uitvaartkosten
  • Kosten krediethypotheek
  • Kosten boekhouding ex- ondernemer

Wanneer bijzondere bijstand voor de volgende kosten wordt aangevraagd en toegekend en het inkomen hoger is dan 100% van de bijstandsnorm moet dat meerdere inkomen(gedeeltelijk) ingezet worden voor de betaling van deze kosten:

  • Kosten woninginrichting en duurzame gebruiksgoederen
  • Kosten babyuitzet
  • Kosten in verband met verhuizing
  • Kosten bewindvoering, curatele en budgetbeheer

Bovenstaande is opgenomen in de Beleidsregels bijzondere bijstand en participatieregelingen Rijswijk 2022.

De individuele inkomenstoeslag is eveneens 100%.