Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Algemeen

De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Omschrijving

Als u langer dan 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. En geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij. Het wordt 1 keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Hoogte individuele inkomenstoeslag
Deze toeslag wijkt af van artikel 2:2 van de verordening individuele inkomenstoeslag Rijswijk 2017. Per kalenderjaar is de individuele inkomenstoeslag:

Individuele inkomenstoeslag 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Alleenstaanden €514 €478  €437 € 430 € 421 € 410
Alleenstaande ouder €660 €615  €561 € 553 € 541 € 527
Gehuwden €734 €683  €624 € 614 € 601 € 586

De hoogte wordt per 1 januari van ieder kalenderjaar aangepast aan de geïndexeerde bijstandsnorm.

Aanvragen

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, heeft u het volgende nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • inkomensspecificatie (dit is uw loon, WAO, pensioen, kinder-en partneralimentatie, levensverzekering, lijfrentepolis heffingskorting, voorlopige –of definitieve teruggaaf van de belastingdienst van het lopende jaar (kopie voor en achterzijde))
  • recente kopie van uw bankafschrift(en) van de afgelopen drie maanden (compleet overzicht van de 1e tot de laatste dag van de maand), waarop uw saldo op vermeldt staat.
  • bewijs van vermogen (indien van toepassing)
  • kopie kentekenbewijs deel 1 en 2 van de auto/scooter
  • kopie WOZ-waarde en overzicht openstaande hypotheek bij een koopwoning

Voorwaarden

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

Hoelang gaat het duren?

De maximale afhandeltijd is 8 weken, wij streven er naar uw aanvraag sneller af te handelen. Wanneer u geen of te weinig bewijsstukken bijvoegt, leidt dit tot vertraging in de afhandeling van uw aanvraag.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.