Inkomens- en vermogensgrenzen per 1 januari 2023

  100% bijstandsnorm 110% bijstandsnorm 130% bijstandsnorm

  Vermogensgrens

Alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigheid € 1.135,88 € 1.249,47 € 1.476,64 € 7.605,00
Alleenstaande pensioensgerechtigheid € 1.264,14 € 1.390,55 € 1.643,88 € 7.605,00
Alleenstaande ouder dan 21 jaar tot pensioensgerechtigheid € 1.135,88 € 1.249,47 € 1.476,64 € 15.210,00
Alleenstaande ouder pensioengerechtigd € 1.264,14 € 1.390,55 € 1.643,34 € 15.210,00
gezin beide 21 tot pensioengerechtigheid met/zonder kinderen € 1.622,68 € 1.784,95 € 2.109,93 € 15.210,00
Gezin 1 of beide pensioensgerechtigd € 1.716,84 € 1.888,52 € 2.231,89 € 15.210,00
Jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend)  
Alleenstaande € 280,44 € 308,48 € 364,57 € 7.605,00
Alleenstaande ouder  € 280,44 € 308,48 € 364,57 € 7.605,00
Gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen  € 560,88 € 616,97 € 729,14 € 15.210,00
Gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen  € 885,42 € 973,96 € 1.151,05 € 15.210,00
Gezin alleenstaande onder 21 jaar of ouder, zonder kinderen € 1091,78 € 1.200,96 € 1.419,31 € 15.210,00
Gezin alleenstaande  onder 21 of ouder , met kinderen € 1.416,32 € 1.557,95 €1.841,22 € 15.210,00