Hulp bij schulden

Algemeen

De gemeente helpt u met advies over geld en helpt u bij schulden.

Omschrijving

Stapelen onbetaalde rekeningen zich op? U heeft een achterstand in uw betalingen en weet niet hoe dit aan te pakken? Er kan beslag op uw loon volgen of gas, elektra of water wordt afgesloten. Wilt u hulp bij het oplossen van schulden of geldproblemen?

Binnen gemeente Rijswijk is het Financieel Servicepunt de juiste plek voor deze hulp. Lees verder over hoe hulp te krijgen bij uw geldvragen en schulden.

De papieren sociale kaart

De papieren sociale kaart maakt op een toegankelijke manier zichtbaar waar u terecht kunt voor hulp op het gebied van geldvragen en geldzorgen. In de papieren sociale kaart zijn twee routes opgenomen.

Route 1: vragen over geld
Volg de eerste route als u vragen heeft over geld. Denk aan vragen over budgetteren of vragen als gevolg van een financiële verandering in uw leefsituatie.

Route 2: meerdere (problematische) schulden
Volg de tweede route als u te maken heeft met meerdere (problematische) schulden. Via deze route wordt gekeken welke schuldregeling kan worden ingezet om uw schulden op te lossen.

Daarnaast bevat de papieren sociale kaart ook andere handige informatie. Zoals de Geldfit-test, waarmee u binnen een paar minuten overzicht krijgt in uw financiële situatie.

Folder Hulp bij schulden

Heeft u vragen over de papieren sociale kaart? Neem dan contact op met het FSP Serviceteam. Dit kan door te bellen naar 14 070 of door te mailen naar serviceteam@rijswijk.nl. Het FSP Serviceteam is bereikbaar op maandag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Aanvragen

 • U belt het Financieel Servicepunt (FSP) van de gemeente Rijswijk op telefoonnummer 070 326 1955, dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur. Geef aan waar u voor belt en waar u hulp bij nodig hebt.
 • Na uw telefonisch contact met het FSP volgt er een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw gezinssituatie, woonsituatie, inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. U ontvangt de afspraak ter bevestiging per post. Bij deze bevestiging zit ook een maandbegroting (overzicht inkomsten en uitgaven) om in te vullen.
 • Voor het oriënterend gesprek moet u de volgende gegevens meenemen:
  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)
  • Bewijs van alle inkomsten (salaris, uitkering, toeslagen van de Belastingdienst etc.)
  • De door u ingevulde maandbegroting.
 • Tijdens dit eerste oriënterende gesprek kunt u advies krijgen. Maar als het nodig is, maken we nog een afspraak voor een volgend gesprek: het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kijken we samen met u naar oplossingen voor uw financiële vragen of problemen.
 • Als er een intakegesprek met u wordt afgesproken, krijgt u een aanvraagformulier mee en een checklist waarop staat wat u mee moet nemen naar het intakegesprek.
 • U vult thuis de gegevens in op het aanvraagformulier en voegt de informatie bij die op de checklist staat. Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u terecht bij de Formulierenhulp (zie contactgegevens).
 • Tijdens het intakegesprek bespreekt u uw vraag met de consulent van het FSP. Dit gebeurt aan de hand van het formulier en de informatie die u hebt meegenomen.
 • Na het intakegesprek wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Dan wordt het plan gemaakt met de aanpak voor uw geldproblemen. De consulent blijft u hierbij begeleiden.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U woont in de gemeente Rijswijk. 
 • U bent 18 jaar of ouder.

Hoelang gaat het duren?

Nadat u contact heeft opgenomen volgt binnen 4 weken het oriënterend gesprek.

Is er sprake van een noodsituatie? Dan is het eerste gesprek binnen 3 werkdagen.

Bedreigende situaties zijn: 

 • huisuitzetting;
 • afsluiting van gas, water en licht;
 • beslaglegging op goederen;
 • openbare verkoop van eigen woning.