Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen

Algemeen

Woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt en krijgt u bijvoorbeeld vaker dan 6 keer per jaar een andere auto mee van uw werkgever? Met een 'Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen' kunt u onder voorwaarden vaker een ander kenteken opgeven.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

 • DigiD
 • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Verklaring werkgever wisselende voertuigen

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden achteraf getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk, optie 1 parkeren).

U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Verklaring werkgever wisselende voertuigen

 En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als uw kenteken wijzigt?

U kunt het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.
Als u gebruiker (houder) van een ander motorvoertuig wordt, dan moet een van deze verklaringen worden bijgevoegd:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Voorwaarden

U kunt een 'Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen' aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar of houder van het motorvoertuig
 • U maakt vaker dan 6 keer per jaar gebruik van een motorvoertuig met een ander kenteken
 • U bent woonachtig in een gebied waar betaald parkeren geldt
 • De 'Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen' is alleen geldig in het parkeergebied waar u de vergunning voor heeft aangevraagd tenzij anders aangegeven op het besluit

 

Hoelang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen. U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt.

Kosten

Kosten voor een parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen geldig vanaf 1 januari 2024

De 'Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen' die geldig is in 2023 kost € 46,20 per kalenderjaar. Als u de parkeervergunning later in het jaar aanvraagt, dan betaalt u alleen voor de maand van de aanvraag en de kalendermaanden die overblijven. Als u de vergunning niet meer nodig heeft, kunt u deze opzeggen. U krijgt het bedrag terug van volle maanden die overblijven na opzegging.

Kosten voor een parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen geldig vanaf 1 januari 2024

Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen 1 € 68,40  per kalenderjaar
Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen 2 € 68,40 per kalenderjaar
Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen 3 € 205,20 per kalenderjaar

Als u de vergunning niet meer nodig heeft, kunt u deze opzeggen. U krijgt het bedrag terug van volle maanden die overblijven na opzegging.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.