Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen

Algemeen

Woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt en krijgt u bijvoorbeeld vaker dan 6 keer per jaar een andere auto mee van uw werkgever? Met een 'Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen' kunt u onder voorwaarden vaker een ander kenteken opgeven.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket
U heeft hiervoor nodig:

  • DigiD
  • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
  • Verklaring werkgever wisselende voertuigen

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden achteraf getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis
Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).

U heeft voor de aanvraag nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
  • Verklaring werkgever wisselende voertuigen

 En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk
Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als uw kenteken wijzigt?
U kunt het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.
Als u gebruiker (houder) van een ander motorvoertuig wordt, dan moet een van deze verklaringen worden bijgevoegd:

Voorwaarden

U kunt een 'Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen' aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent eigenaar of houder van het motorvoertuig
  • U maakt vaker dan 6 keer per jaar gebruik van een motorvoertuig met een ander kenteken
  • U bent woonachtig in een gebied waar betaald parkeren geldt
  • De 'Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen' is alleen geldig in het parkeergebied waar u de vergunning voor heeft aangevraagd tenzij anders aangegeven op het besluit

 

Hoe lang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?
U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen. U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt.

Kosten

De 'Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen' kost € 46,20 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4). Als u de parkeervergunning later in het kalenderjaar aanvraagt dan betaalt u naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden plus de maand waarin u de vergunning heeft aangevraagd.

Als u de vergunning niet meer nodig heeft kunt u deze opzeggen en krijgt u naar rato van het aantal overblijvende volle maanden na opzegging uw geld terug.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.