Nieuwsoverzicht

Nieuws overzicht

 • Theaterstuk AU!derdom 31 januari 2023

  De Lokale Alliantie “Financieel Veilig Ouder Worden Rijswijk” is een netwerk waarin professionals vanuit maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente Rijswijk samenwerken in het tegengaan van financieel misbruik van ouderen. Wij nodigen u graag uit voor de eerste bijeenkomst op dinsdag 31 januari 2023. Theater in Feite zal het stuk AU!derdom spelen.

 • Denk mee over het nieuwe beleid voor horeca en winkels in Rijswijk

  Wij werken aan een nieuw beleid voor horeca en winkels in Rijswijk. Dit beleid moet bijdragen aan een compleet en aansprekend voorzieningenaanbod voor het groeiend aantal inwoners van Rijswijk. Welke soort horeca en winkels zijn in de toekomst gewenst en op welke plek passen deze het beste? Wat is het toekomstperspectief voor de verschillende winkelgebieden en voor horeca en winkels daarbuiten? Geef nu uw mening over het nieuwe beleid voor horeca en winkels in Rijswijk. In dit bericht leest u hoe u dat kunt doen.

 • Gedicht Huis van de stad Rijswijk

  Ter ere van Nationale Gedichtendag draagt Rijswijkse dichter Rick van der Rest zijn speciaal geschreven gedicht over het Huis van de stad Rijswijk voor.

 • Woninginbraken in Rijswijk

  Het aantal inbraken in Nederland piekt in de donkere maanden. Helaas blijkt dit ook in Rijswijk het geval te zijn is er de afgelopen tijd diverse malen ingebroken. Met name de wijken Oud-Rijswijk en Stervoorde zijn bij inbrekers in trek.

 • Nieuwe regels voor verkamering en splitsing

  De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag nieuwe regels voor het verkameren en splitsen van woonruimte vastgesteld. Wanneer een eigenaar een woning wil wijzigen door kamers te verhuren of de woning te splitsen moet een vergunning aangevraagd worden. De gemeente kan daarmee overbewoning en overlast beter tegengaan. De vergunningen zijn nodig voor woningen met een Woz-waarde van maximaal 1,4 x de NHG-kostengrens (in 2023: 567.000 euro).

 • Hoog grondwaterpeil in Rijswijk

  De hevige en langdurige regenval van de afgelopen weken kan ervoor zorgen dat het grondwaterpeil stijgt. Als er meer regen valt dan kan worden afgevoerd, ontstaan er overal waterplassen.

 • Nieuwe plannen voor Prinsenpassage Bogaard stadscentrum

  De Prinsenpassage – onderdeel van Bogaard stadscentrum – biedt in de toekomst ruimte voor (meer) woningen, een aangepast winkelaanbod, horeca en meer groen. Dit alles blijkt uit het schetsontwerp dat is ingediend door SB Real Estate. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst kunnen de plannen voor de Prinsenpassage verder worden uitgewerkt. 

 • Rijswijkse scholieren meten fijnstof binnen de gemeentegrenzen

  Op woensdag 18 januari heeft wethouder Mark Wit (Milieu) samen met leerlingen van het Stanislas Beweeg vmbo/mavo Rijswijk het ‘Samen Meten Project’ afgetrapt. De gemeente werkt in dit project de komende maanden samen met de school en Globe Nederland om fijnstof te meten in Rijswijk.

 • Denk mee over ontwerp van toekomstige woonbuurt locatie Pasgeld-Oost

  Gebiedsontwikkelaar Synchroon en de gemeente Rijswijk nodigen u graag uit om op maandag 30 januari verder met ons mee te denken over het ontwerp van de toekomstige woonbuurt op de locatie in Pasgeld-Oost. Dit is de tweede bijeenkomst die volgt op de bijeenkomst op woensdag 14 december jl. over het ontwerp woonplan.

 • Vernieuwde website www.rijswijk.nl voor en door de stad

  Vandaag, donderdag 19 januari, is de eerste versie van de vernieuwde gemeentelijke website www.rijswijk.nl gelanceerd. De vernieuwde website is nog een startversie. De komende maanden wordt de website samen met inwoners verder ontwikkeld tot een gebruiksvriendelijke website waarop informatie duidelijk en goed vindbaar is.