Nieuwsoverzicht

Nieuws overzicht

 • Omleidingen Prinses Beatrixlaan door aanleg WarmtelinQ

  Van vrijdag 30 juni tot en met zondag 2 juli wordt de eerste buis voor de aanleg van WarmtelinQ ondergronds aangebracht. Voor de werkzaamheden is een gedeelte van de Prinses Beatrixlaan tussen de A4 en Generaal Spoorlaan afgesloten.

 • Kunstliefhebbers opgelet

  In Museum Rijswijk vindt de 8e editie van de Textiel Biënnale plaats, waarbij je het werk kunt bewonderen van 20 kunstenaars uit binnen- en buitenland. Voor alle kunstwerken geldt dat textiel als hoofdmateriaal is gebruikt.

 • Rijswijk ontvangt 7 miljoen voor gebiedsontwikkeling en mobiliteit

  Gemeente Rijswijk ontvangt circa 7 miljoen euro van het Rijk voor projecten op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid. Dat is op vrijdag 16 juni besloten tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving Zuidelijke Randstand (BOL), een overleg tussen het Rijk, de provincie en gemeenten. De projecten die steun ontvangen zijn: een fietsverbinding tussen het Havenkwartier en het station, vergroening van het Havenkwartier, het vergroenen en het fietsvriendelijker inrichten van het Jaagpad en de Verrijn Stuartlaan, en de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan als groene corridor.

 • Veel gestelde vragen over afval scheiden beantwoord

  De gemeente Rijswijk wil graag dat bewoners hun afval zo veel mogelijk scheiden. Afvalcontainers horen vanaf nu bij de woning. Alle laagbouwwoningen krijgen minicontainers voor PMD, GFT+e en papier. Bewoners kunnen hun restafval in de ondergrondse containers in de wijk weggooien.

 • Verhoogd risico lood in de bodem Ons Ideaal

  Op 22 juni zijn het bestuur en gebruikers van elf tuinen op volkstuinlocatie Ons Ideaal op de hoogte gebracht van de gevolgen van de aanwezigheid van hoge concentraties lood op hun tuin. Het volkstuincomplex is begin jaren ‘70 ingericht op de stortlaag van een voormalige vuilstort van voor 1930. Door vermenging van de stortlaag met de bovenste bodemlagen is er bij 72 tuinen in meer of mindere mate lood in de bodem gevonden. Bij elf van deze tuinen overschrijdt het aanwezige loodgehalte de wettelijke norm. Tijdens de bijeenkomst hebben de gemeente, de GGD en de Omgevingsdienst Haaglanden aan de aanwezige tuinders uitleg gegeven over de risico’s en wat dit voor hen betekent.

 • Rijswijkse scholieren presenteren resultaten Samen Meten Project in Huis van de stad

  Afgelopen maanden hebben leerlingen van het Stanislas Beweeg vmbo/mavo en het Rijswijks Lyceum het ‘Samen Meten Project’ uitgevoerd. Zij hebben onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Rijswijk. De scholen werkten voor dit project samen met de gemeente en Globe Nederland. Op 22 juni presenteerden de leerlingen hun resultaten in het Huis van de Stad.

 • High-tea ‘goed nieuws’ in het Huis van de stad Rijswijk

  Op dinsdag 20 juni werd de bijeenkomst High-Tea ‘Goed Nieuws’ georganiseerd door Trias, Centrum voor de Kunsten en Welzijn Rijswijk in het kader van Wereldvluchtelingendag. Dit is een dag waarop we stilstaan bij de wereldwijde vluchtelingenproblematiek. Op deze dag vertelden Rijswijkse nieuwkomers uit Iran, Afghanistan, Eritrea en Syrië over hun ervaringen en ontdekkingen in Nederland van toen en nu. Het programma werd omlijst met muzikale optredens van een Turks gezin.

 • Extra investering nodig voor start bouw woningen Bogaard Stadscentrum

  Er is 1,85 miljoen euro nodig voor de bouw van The Orchard, een van de nieuwbouwprojecten in Bogaard Stadscentrum. Deze bijdrage is bedoeld als cofinanciering bovenop de toegekende subsidie van het ministerie van Economische Zaken van eveneens 1,85 miljoen euro. Met deze investering kan de bouw, die door marktomstandigheden stil dreigt te komen liggen, doorgang vinden, waardoor er in juli 2023 daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw van ruim 500 woningen. De gemeenteraad besluit 27 juni of de gemeente Rijswijk akkoord gaat met de bijdrage van 1,85 miljoen.