Jeugdhulp

Vanaf 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor het financieren en coördineren van de jeugdhulp. Dit houdt in dat de gemeente Rijswijk voor alle jeugdige van 0-18 jaar jeugdhulp heeft ingekocht en u ook kan ondersteunen bij de passende zorg voor uw kind regelen.  

Doorgeven van informatie

Heeft u kinderen of bent u zwanger en heeft u vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u bij het jeugdteam van de Gemeente Rijswijk terecht met uw vraag.

U kunt telefonisch contact opnemen met de bureaudienst voor een oriënterend gesprek of direct een aanvraag doen voor jeugdhulp. Een medewerker van het jeugdteam zal dan contact met u opnemen en uw hulpvraag verder met u onderzoeken. Tijdens deze gesprekken zal er ook breder gekeken worden naar uw situatie, zodat het aanbod zo passend mogelijk op u afgestemd kan worden.

Het kan zijn dat uw hulpvraag door het preventieve veld van het Centrum voor Jeugd en Gezin opgepakt kan worden. Hier vallen onder andere onder: Jeugdgezondheidzorg, het Opvoedadviespunt en het (school)maatschappelijk werk. De medewerker van het jeugdteam zal u dan doorverwijzen zodat u daar de ondersteuning kan krijgen die bij u past.

Het kan ook zijn dat uw hulpvraag door een zorgaanbieder opgepakt moet worden en hiervoor is een beschikking nodig. Wanneer het duidelijk is waar u aan wil werken en welke zorgaanbieder het beste bij u past wordt dit beschreven in een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan en de daarbij behorende beschikking zullen vervolgens naar u en de zorgaanbieder gestuurd worden. De zorgaanbieder zal vervolgens met u contact opnemen en het jeugdteam sluit uw casus. 

Wanneer er meerdere zorgaanbieders zijn of wanneer er zorgen zijn over de thuissituatie kan het voorkomen dat het jeugdteam niet uw casus sluit, maar betrokken blijft. Op de achtergrond zal het jeugdteam samen met u kijken of de zorg aansluit bij uw behoefte en hierdoor uw situatie prettiger wordt.

Soms kan het ook voorkomen dat de jeugdhulp die is ingekocht door de gemeente Rijswijk niet passend is voor uw situatie. In deze gevallen kunt u zelf hulp inkopen door gebruik te maken van een persoonsgebonden budget (pgb). Op deze pagina vindt u meer informatie over een pgb en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Vraag jeugdteam

Heeft u een vraag aan het jeugdteam? Bel op werkdagen naar telefoonnummer 070-2196846 of stuur een email naar: jeugdteam@rijswijk.nl.

Klacht jeugdteam

Heeft u een klacht over het jeugdteam? Dien dan uw klacht hier in. 

Ontvangt u begeleiding van een zorgaanbieder en u heeft daar een klacht over? Neemt u contact op met de organisatie waar uw zorgverlener werkzaam is.