Jaap Smit en Huri Sahin beleven de praktische kant van provincie en waterschappen op de verkiezingsdag

Vandaag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. En goede reden voor commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit en burgemeester van Rijswijk Huri Sahin om een kijkje te nemen bij Yuverta mbo Rijswijk, school voor groen-blauwpraktijkonderwijs. Én daar kon ook nog worden gestemd.

De commissaris van de Koning en de burgemeester bezoeken vandaag om twee redenen het Yuverta mbo in Rijswijk. Ten eerste om het onderwijs dat daar gegeven wordt nauw aansluit bij hetgeen waar de provincie en de waterschappen over gaan en waar vandaag de verkiezingen voor zijn. Ten tweede omdat op het Yuverta mbo veel achttienjarige zitten die voor het eerst mogen stemmen. Eén van die studenten bracht samen met burgemeester Huri Sahin zijn eerste stem uit.

Tijdens het bezoek aan de school werden de commissaris van de Koning en de burgemeester, die werden vergezeld door wethouders Larissa Bentvelzen van Onderwijs en Mark Wit van Milieu en Duurzaamheid, rondgeleid door studenten van de school. Die lieten zien wat er geleerd wordt op het groen-blauwe praktijkonderwijs.

Daarna gingen de studenten in discussie met de commissaris van de Koning, de burgemeester en de wethouders over het nut en belang van verkiezingen. Aan de hand van stellingen die zijn bedacht door een docent burgerschap van de school bespraken de studenten wat voor hen belangrijk is. Bij een stelling over wat de politiek kon betekenen voor het onderwijs, merkte een student op waarom dit type praktijkonderwijs onmisbaar blijft: “Alles wordt technisch en elektrisch, maar natuur om je heen blijft en handjes om dat te beheren blijf je nodig hebben.”

Om 12.00 uur lag de opkomst in de Rijswijk rond de 15%, iets boven het landelijk gemiddelde. Burgemeester Huri Sahin is blij met de opkomst tot nu toe: “De goede opkomst laat zien dat de democratie en verkiezingen leven. Ik hoop vooral dat de vele jongeren, ook op deze mooie school, die vandaag van hun democratisch recht gebruik hebben gemaakt hun leven lang zullen blijven stemmen.”

Foto's

Foto waarop Burgemeester Huri Sahin een stem uit brengt samen met een 18-jarige Rijswijker die voor het eerst mag stemmen. Voorzitter van het stembureau Hans Lunter kijkt toe. Foto van Wethouder Milieu en Duurzaamheid Mark Wit, burgemeester Huri Sahin en wethouder Onderwijs Larissa Bentvelzen krijgen van studenten een rondleiding door de buitenruimten van Yuverta mbo Foto van Commissaris van de Koning Jaap Smit in discussie met studenten

Foto 1: Burgemeester Huri Sahin brengt een stem uit samen met een 18-jarige Rijswijker die voor het eerst mag stemmen. Voorzitter van het stembureau Hans Lunter kijkt toe.
Foto 2 (vlnr): Wethouder Milieu en Duurzaamheid Mark Wit, burgemeester Huri Sahin en wethouder Onderwijs Larissa Bentvelzen krijgen studenten een rondleiding door de buitenruimten van Yuverta mbo.
Foto 3: Commissaris van de Koning Jaap Smit in discussie met studenten.