Horecabedrijf beginnen

Algemeen

Wilt u een horecabedrijf beginnen? Bijvoorbeeld een café, restaurant of hotel? Vraag een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Vaak moet u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen.

Omschrijving

Als u een horecabedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning nodig. Dit geldt ook voor het exploiteren van een terras. U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig. Kijk hiervoor bij 'Buurthuis of kantine, vergunning'.

Verandert er iets? Meld het bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf overneemt, verplaatst of beëindigt. U moet het binnen 3 dagen melden.

Het kan zijn dat u nog meer vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen.

Aanvragen

U heeft de volgende gegevens nodig bij de aanvraag van een exploitatietatievergunning:

 • Een geldig legitimatiebewijs, zoals bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, van iedereen die op de vergunning komt;
 • Een arbeidsovereenkomst (Per leidinggevende 1 overeenkomst);
 • Een recente verklaring (maximaal drie maanden oud) verklaring omtrent gedrag van iedereen die op de vergunning komt;
 • Een verklaring van de Belastingdienst omtrent betalingsgedrag van de onderneming en de bestuurders ingeval van een rechtspersoon en van de aanvragers in geval van een natuurlijk persoon;
 • Volledig ingevulde Bibob vragenformulier en voorzien van alle gevraagde bijlagen;
 • Voor zover van toepassing een opgave van adressen van overige/andere inrichting(en), die door de houder werden of worden geëxploiteerd;
 • Een plattegrondtekening op schaal (1:100) waarop duidelijk de afmeting van het horecabedrijf en een eventueel terras zijn aangegeven;
 • Bij de beoordeling van het terras wordt rekening gehouden met het karakter van de straat en de wijk waarin het terras is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van de inrichting en de spanning, waaraan het leefmilieu ter plaatse reeds bloot staat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van het terras;
 • Indien het terras op gemeentegrond wordt geplaatst hiervoor precariobelasting in rekening wordt gebracht;
 • Een beschrijving (of foto`s) van het terrasmeubilair en de inrichting van het terras;
 • Eventuele andere gegevens of bescheiden, die nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag en waarover de aanvrager redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een exploitatievergunning zijn onder andere: 

 • Leidinggevenden moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
 • De vergunning is maximaal 5 jaar geldig.

De gemeente doet een Bibob-onderzoek. Kijk voor meer informatie bij 'Bibob-onderzoek'.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

 • Drank- en Horecavergunning: € 375,10
 • Exploitatievergunning Horeca zonder terras: € 562,60
 • Exploitatievergunning Horeca met terras: € 750,20
 • Ontheffing sluitingsuren: € 62,15
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet € 98,10 (artikel 30 en 35)

Tarieven 2024

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.