Bibob-onderzoek

Algemeen

Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Doet u mee aan een aanbesteding of bent u partij in een vastgoedtransactie met de gemeente? De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. De gemeente doet dit met een Bibob-onderzoek.

Omschrijving

Met een Bibob-onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt. Of als u meedoet aan een aanbesteding. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob om hulp vragen. Dit bureau adviseert de gemeente en doet extra onderzoek. Bijvoorbeeld als de gemeente zelf te weinig informatie heeft. Of als de officier van justitie hierom vraagt. Overheden kunnen elkaar ook onderling tippen.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen. Of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Of dat criminele gedragingen worden waargenomen? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

Aanvragen

Zo werkt een Bibob-onderzoek:

  • De gemeente stuurt u een Bibob-vragenformulier. Als u een Bibob formulier wenst kunt u dat per mail bij ons aanvragen. Wij sturen u dit toe.
  • U vult het formulier helemaal in en voegt de gevraagde informatie toe. Doet u dit niet? Dan krijgt u een negatief Bibob-advies. Bovendien: het weglaten van informatie, of het verhullen van (financiële) constructies kan leiden tot strafvervolging (valsheid in geschrifte).
  • De gemeente doet onderzoek en kan daarbij hulp vragen aan het Landelijk Bureau Bibob. In dat geval krijgt u daarvan bericht.
  • Het onderzoek leidt tot een advies.
  • De gemeente neemt, met in achtneming van dit advies, een beslissing op de aanvraag.

Voorwaarden

De gemeente Rijswijk wil voorkomen dat zij ongewild criminele activiteiten facilliteert, ziet de aanpak van ondermijning als een gemeentelijke prioriteit, streeft naar integer handelen en wil alleen zaken doen met integere partijen. Daartoe heeft de gemeente de ''Beleidsregel toepassing Wet Bibob'' opgesteld waarin wordt beschreven wanneer en hoe een Bibob onderzoek wordt ingezet.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar indienen tegen de uitkomst en/of het advies van een Bibob-onderzoek. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit  dat daarop volgt. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken.
Dan stopt het onderzoek. U wordt dan wel opgenomen in het Bibob-register.