Horeca

Wilt u een café, restaurant of hotel beginnen? Zorg er dan voor dat u zich goed voorbereid en op tijd de juiste vergunningen aanvraagt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Vaststelling Functionele Zonering Oud Rijswijk 2020

Op dinsdag 10 maart heeft het college van burgemeester en wethouders de Functionele Zonering Oud Rijswijk 2020 vastgesteld. Hiermee is de beleidsregel uit 2010 op een aantal onderdelen gewijzigd. De nieuwe beleidsregel Functionele Zonering Oud Rijswijk 2020 vindt u in het groene blok aan de rechterzijde van deze pagina.

De Functionele Zonering (FuZo) Oud Rijswijk is een beleidsregel die gekoppeld is aan het bestemmingsplan Oud Rijswijk. Wanneer een verzoek om functiewijziging niet past binnen het bestemmingsplan, wordt de beleidsregel mede gebruikt om te beoordelen of afwijken van het bestemmingsplan gewenst is. In de Functionele zonering Oud Rijswijk 2020 zijn de niet-ruimtelijke voorwaarden verwijderd, bijvoorbeeld over de openingstijden van een winkel of horeca. Tevens is de maximering voor de vestiging van niet-woonfuncties opgeheven. Daarmee is niet langer sprake van een horecaplafond in Oud Rijswijk. Meer over de aanleiding en motivatie achter deze wijzigingen leest u in de brief over de vaststelling van de Functionele Zonering Oud Rijswijk 2020.
 

Bestemmingsplan

Heeft het pand waarin u een horecazaak wilt starten geen horecabestemming, dan moet u eerst laten onderzoeken of een horecabestemming planologisch mogelijk is. U kunt hiervoor een principeverzoek indienen.

Belangrijk is om uw horecaconcept goed te beschrijven (horecacategorie, openingstijden, hoe komen gasten (fiets, auto, voet), geurinstallatie i.v.m. omwonenden) en aan te vullen met een plattegrond met de indeling van de gewenste onderneming (neem ook direct een terras mee).

Brandveilig gebruik

Voordat uw horecabedrijf van start gaat, moet u het brandveilig gebruik regelen. In het Gebruiksbesluit staat in welke gevallen u een omgevingsvergunning voor activiteit brandveilig gebruik nodig heeft. Of wanneer u genoeg heeft aan een gebruiksmelding. Via www.omgevingsloket.nl kunt u er zelf achterkomen of u een vergunning nodig heeft.

Milieu en geluid

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten voor sommige activiteiten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. Soms heeft u daarvoor ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Kijk voor meer informatie en tips op onze pagina Milieumelding doen.

Horecavergunning

Als u een horecabedrijf of slijterij heeft, moet u een geldige drank- en horecavergunning hebben. Voor het indienen van uw horeca-aanvraag vindt eerst een intakegesprek plaats op het gemeentehuis van Rijswijk. Hierin hoort u wat de procedure is en welke gegevens u moet aanleveren om uw aanvraag zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. 

Uw aanvraag dient u in bij de sectie Mobiliteit, Groenbeleid, Duurzaamheid en Vergunningen. Neem de originele documenten mee: hiervan maakt de gemeentewerker een kopie. De gemeente controleert of uw horecazaak aan het besluit inrichtingseisen van de drank- en horecawet voldoet. Zo ja, dan krijgt u een horecavergunning.

Alcohol schenken bij verenigingen en stichtingen

Als stichting of vereniging heeft u ook een vergunning nodig om alcohol te mogen schenken. Meer informatie leest u in de infobrief paracommercie.

Exploitatievergunning

U moet een exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bij de burgemeester aanvragen.

Terrasvergunning

Wilt u als startend bedrijf een terras plaatsen? Dan heeft u volgens de Algemene Plaatselijke Verordening geen aparte vergunning meer nodig van de burgemeester. Als u een geldige exploitatievergunning hebt, kunt u op aanvraag een aanvulling krijgen. Dit verzoek dient u schriftelijk in.

Speelautomatenvergunning

Wilt u een speelautomaat in uw zaak neerzetten? Hiervoor heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. De gemeente verstrekt deze alleen aan een zogenaamde hoogdrempelige inrichting, bijvoorbeeld een café of een restaurant. Hierbij gaat het om maximaal 2 automaten. Vooraf controleert de gemeente of u en uw onderneming aan de eisen voldoen zoals die zijn opgenomen in de Wet op de kansspelen.