Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen (principe verzoek)

Algemeen

In een vooroverleg bespreekt u met de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt. U vraagt het vooroverleg aan bij de gemeente.

Omschrijving

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kost tijd en geld. Daarom is het een goed idee om eerst uw plannen met de gemeente te bespreken. Zeker als uw aanvraag ingewikkeld is. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. U kunt dan een vooroverleg met de gemeente aanvragen. 

Een vooroverleg is niet verplicht. Het is een informeel en informatief gesprek. De gemeente laat in het vooroverleg weten hoe groot de kans is dat u de vergunning krijgt. 

U vraagt een vooroverleg aan met een principe verzoek. Mensen doen een principe verzoek vaak na de vergunningsvrije bouwen check op omgevingsloket.nl of bestemmingsplan onderzoek op ruimtelijkeplannen.nl.

Let op: het principe verzoek is géén officiële aanvraag. Met ons antwoord bepaalt u of u de omgevingsvergunning nog officieel wilt aanvragen.

Aanvragen

Zo vraagt u vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan:

Voorwaarden

  • Wij controleren eerst of uw (bouw)plannen passen in het geldende bestemmingsplan. Stel dat uw plan niet past, dan kijken wij of dit kan worden opgelost en hoe. Past uw plan wél binnen het bestemmingsplan? Dan leggen we uw plan voor aan de welstandscommissie.
  • Wij controleren niet of uw plan past in het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. Dat kan namelijk pas als er sprake is van een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning.
  • Met een positief antwoord op uw principe verzoek heeft u nog geen recht om te bouwen. Het principe verzoek is géén officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning.
  • Bij een ongewijzigd bestemmingsplan en beleidskader blijft onze reactie op uw vooroverleg 4 maanden gelden. Is de reactie van de gemeente positief? Vraag uw omgevingsvergunning dan binnen 4 maanden aan.
  • De gemeente kan de omgevingsvergunning nog weigeren. U mag pas gaan bouwen als u een officiële omgevingsvergunning heeft.

Hoe lang gaat het duren?

Nadat uw aangeleverde gegevens compleet en juist zijn ingediend, proberen wij u binnen 8 weken een antwoord te geven.

Bij een ongewijzigd bestemmingsplan en beleidskader blijft onze (eind)reactie op uw vooroverleg 4 maanden geldig. Is de reactie van de gemeente positief? Vraag uw omgevingsvergunning dan ook binnen 4 maanden aan.

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek: € 87,10

Indien de welstandscommissie een advies heeft gegeven, wordt het bovenstaand bedrag verhoogd met € 73,20

Tarieven 2023

Bezwaar

Tegen de beslissing op een principe verzoek kunt u géén bezwaar maken.

Contact

Vul het aanvraagformulier principe verzoek en mail uw vooroverleg naar stadhuis@rijswijk.nlonder kenmerk WABO PRINCIPEVERZOEK.

Of stuur de gegevens naar:

Gemeente Rijswijk
Tav. WABO PRINCIPEVERZOEK
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK