College stelt uitgangspunten vast voor herinrichting Geestbrugweg in voorbereiding op toekomstige tramverbinding

Op 18 april heeft het college van burgemeester en wethouders de ontwerpuitgangspunten vastgesteld voor de herinrichting  van de Geestbrugweg. Het betreft hier het gedeelte vanaf de Geestbrug tot en met de aansluiting Haagweg. De ontwerpuitgangspunten en het participatieverslag zijn in te zien op het online platform samen.rijswijk.nl.

Ook heeft het college ingestemd met het Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst. Dit plan bevat maatregelen om het gebied tussen Den Haag en Delft, waaronder Rijswijk, bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Een van die maatregelen is een tramverbinding tussen Den Haag Centraal en station Voorburg en over de Geestbrugweg naar Rijswijk/Delft.

De ontwerpuitgangspunten voor de herinrichting van de Geestbrugweg en het Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst worden op 1 juni ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De documenten voor het besluit vind u hier

 

23 027 A Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst.pdf

23 027 B Nota van Antwoord op het Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid

23 027 C Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid CID-Binckhorst

23 027 D Quick Scan Rotonde Haagweg-Geestbrugweg Rijswijk