Centraal tellen klaar, voorlopige uitslag Rijswijk bekend

Alle stemmen in Rijswijk zijn geteld. Donderdag aan het einde van de middag waren de tellers klaar met de bijna vijfenveertigduizend stembiljetten tellen. In Sporthal De Schilp werden deze verkiezingen voor het eerst alle stemmen die in de gemeente Rijswijk zijn uitgebracht centraal geteld.

Woensdagavond na het sluiten van de stembussen werden op de stembureaus zelf alle stemmen op lijstniveau geteld. Dat houdt in dat alleen wordt gekeken op welke partij een stem is uitgebracht, maar nog niet op welke kandidaat op de lijst. Tijdens het centraal tellen gisteren gebeurde dit wel. Burgemeester Huri Sahin ging rond het middaguur zelf ook langs om de tellers succes te wensen en om het proces van dichtbij te bekijken.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen lag de opkomst op in Rijswijk op 53,27%. Voor de waterschapsverkiezingen lag het de opkomst met 48,37% iets lager. De voorlopige resultaten op kandidaatsniveau zijn te raadplegen op de website van de gemeente Rijswijk: https://www.rijswijk.nl/voorlopige-uitslag-provinciale-staten-en-waterschapsverkiezingen-2023.

Tellen