Cameratoezicht stationsgebied verlengd

Het cameratoezicht in het Rijswijkse stationsgebied wordt met een jaar verlengd tot medio januari 2025. Dat heeft burgemeester Huri Sahin in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Sinds het cameratoezicht afgelopen zomer is ingesteld, is het aantal incidenten opvallend gedaald. Daarmee lijkt het complete maatregelenpakket dat in het gebied is getroffen te werken. 

Na verschillende incidenten en meldingen van overlast zijn in 2023 allerlei maatregelen getroffen, waaronder extra surveillance door politie en handhaving. Ook is bijvoorbeeld ingezet om de meldingsbereidheid onder ondernemers te vergroten en is de samenwerking tussen de politie en partners zoals Welzijn Rijswijk (jongerenwerk), de NS en de omliggende scholen geïntensiveerd. Helaas bleken alle maatregelen nog onvoldoende te helpen om de openbare orde en veiligheid in het gebied te herstellen en het veiligheidsgevoel onder bewoners, ondernemers en bezoekers te vergroten. Daarop besloot burgemeester Sahin afgelopen zomer om aanvullend op de andere maatregelen cameratoezicht in te stellen, in eerste instantie voor de duur van een half jaar. 

Daling incidenten 

Uit de evaluatie van het afgelopen half jaar blijkt dat het aantal geregistreerde incidenten opvallend is gedaald. In het jaar voorafgaand aan het cameratoezicht (juni 2022 tot juni 2023) registreerde de politie nog 387 incidenten, variërend van zaken als fietsendiefstal, overlast door jongeren, mishandeling en vandalisme. Sinds de camera’s in het gebied hangen zijn 83 incidenten geregistreerd. In hoeverre de daling is toe te schrijven aan de aanwezigheid van de camera’s is op dit moment nog niet aan te tonen, want in het gebied zijn veel verschillende veiligheidsmaatregelen van kracht. De politie levert later dit jaar nog een rapportage op over hoeveel incidenten door het cameratoezicht zijn waargenomen en hoe vaak camerabeelden zijn gebruikt voor een opsporingsonderzoek. “Maar we kunnen wel nu al stellen dat het complete maatregelenpakket werkt. En dat de preventieve werking van de camera’s een positief effect heeft op de omgeving. Daarom heb ik besloten om de camera’s nog een jaar te laten hangen, in de hoop dat het aantal incidenten nog verder afneemt”, zegt Sahin.

24/7 live meekijken

Met behulp van meerdere camera’s kan de politie het hele gebied volgen; van het busplatform aan de voorzijde van het station en het pleintje voor de voormalige bibliotheek, tot het Papyruspad en het Piramideplein. Diverse bordjes in het gebied wijzen erop dat de politie 24/7 live meekijkt. Als het nodig is kunnen de beelden ook achteraf worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden en bewijsvoering. In de Rijswijkse APV is vastgelegd dat de burgemeester – overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet - bevoegd is om in het belang van de handhaving van de openbare orde camera’s in te zetten. Periodiek wordt geëvalueerd of het cameratoezicht nog noodzakelijk is.