Belastingen voor eigenaren

Als u eigenaar bent van een woning of een niet-woning (een gebouw dat niet of voor een deel wordt gebruikt om in te wonen), betaalt u gemeentelijke belastingen. Op het aanslagbiljet staat hoeveel belasting u moet betalen. Hier kunnen de volgende onderdelen op staan:

  • WOZ-beschikking
    Op het aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Meer informatie over de waarde staat op het taxatieverslag.
  • Onroerende-zaakbelasting (OZB)
    De OZB die u betaalt, wordt berekend vanuit de WOZ-waarde. Degene die op 1 januari eigenaar is betaalt OZB.
  • Rioolheffing eigenarendeel
    De rioolheffing eigenarendeel moet worden betaald voor het genot dat een eigenaar van een (on)roerende zaak heeft van de aansluiting op de riolering. Bent u eigenaar én gebruiker? Dan betaalt u niet alleen rioolheffing eigenarendeel maar ook rioolheffing gebruikersdeel.

Woning of bedrijf verkocht?

Degene die op 1 januari van het jaar eigenaar is, moet belasting betalen. Wie dat is wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het kadaster. Wordt de woning of het gebouw in de loop van het jaar verkocht? Dan moet u toch belasting betalen. Meestal wordt het bedrag voor de OZB en rioolheffing (alleen eigenarenbelasting) verrekend bij de notaris.