Notatie: 10-2020

Bekendmakingen

B&W besluit beleidsregels WMO 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 22 september 2020 besloten tot: 1. Vaststelling van het Addendum Beleidsregels 2020 Wet maatschappelijke ondersteuning Rij