Notatie: 10-2019

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 38

Sluitingstijd De Burgemeester maakt bekend dat hij een ontheffing heeft verleend op grond van artikel 2.29 lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het incidenteel langer geopend