Aantal archieven tijdelijk niet toegankelijk

De gemeente maakt en ontvangt heel veel informatie. Die informatie is belangrijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente zelf, voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch oogpunt.

Welke archieven zijn tijdelijk niet of beperkt toegankelijk?

Een deel van die informatie is belangrijk genoeg om blijvend te bewaren zoals bijvoorbeeld adviezen en rapporten waarop het gemeentelijke beleid gebaseerd is, beleidsstukken, bouwvergunningen en documentatie rondom een bijzondere gebeurtenis of ramp. Deze informatie beland uiteindelijk in ons Stadsarchief. Daar zorgen ze ervoor dat ook latere generaties gebruik kunnen maken van de informatie. De informatie die in het Stadsarchief beland is openbaar en kan door burgers worden ingezien. 

Een aantal archieven van de gemeente wordt op dit moment bewerkt of gedigitaliseerd. Daarom zijn ze niet, of beperkt toegankelijk. Het gaat om de volgende archieven:

 • Dienstplichtkaarten, persoonskaarten en gezinskaarten
  Wordt bewerkt en is tijdelijk niet raadpleegbaar. 
   
 • Bodemarchief 1980-1999
  Wordt gedigitaliseerd en is beperkt opvraagbaar. Voor een spoed opvraag kunt u mailen naar stadhuis@rijswijk.nl. Verwacht wordt dat het bodemarchief vanaf augustus 2023 in te zien is bij het Stadarchief Delft en digitaal beschikbaar komt. 
   
 • Archief gemeentebestuur 1990-1999
  Wordt bewerkt en is tijdelijk niet raadpleegbaar.

Check voor de beschikbaarheid van de archieven de website van het Stadsarchief Delft – Archiefdienst voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker- Nootdorp en Rijswijk