Vragen over parkeerbeleid

Veelgestelde vragen parkeerbeleid

Rijswijk heeft, net als veel andere gemeenten, een (te) hoge parkeerdruk. Het gebruik van parkeervergunningen is bedoeld om de juiste parkeerder, op de juiste plek op de juiste tijd te laten parkeren. Twee manieren om het parkeren beter te reguleren in een gemeente, is het verhogen van het tarief voor de vergunning en het toestaan van een maximaal aantal vergunningen.

De prijs van een bewonersvergunning in Rijswijk lag met € 46,20 per jaar (€ 3,85 per maand) laag in vergelijking met andere gemeenten met dezelfde parkeerdruk. Het college heeft daarom voorgesteld de prijs aan te passen naar het gemiddelde tarief van de omliggende gemeenten. Dat is € 68,40 per jaar (€ 5,70 per maand). De gemeenteraad is hier op 7 november mee akkoord gegaan.

Meer informatie

Parkeerdruk in het landelijke nieuws van woensdag 22 november. De tarieventabel en de toelichting daarop zijn via de agenda van de raad op de website te vinden.

Parkeervergunningen zijn bedoeld om de juiste parkeerder, op de juiste plek op de juiste tijd te laten parkeren. Rijswijk heeft, net als veel andere gemeenten, een (te) hoge parkeerdruk. Twee manieren om het parkeren beter te reguleren in een gemeente en het parkeren voor bewoners h, is het verhogen van het tarief voor de vergunning en het toestaan van een maximaal aantal vergunningen. 

De gemeenteraad heeft  op 7 november besloten om de prijs van de parkeervergunning voor de 3e en 4e parkeervergunning voor bewoners te verhogen. Ook is besloten het maximaal aantal vergunningen aan te passen naar 3. 

Meer informatie

Parkeerdruk in het landelijke nieuws van woensdag 22 november. De tarieventabel en de toelichting daarop zijn via de agenda van de raad op de website te vinden.

U kunt in 2024 maximaal 3 parkeervergunningen bewoners aanvragen.

Had u in 2023 vier parkeervergunningen? Dan geldt het volgende:

 • De eerste tot en met de vierde vergunning kunt u voor een heel jaar verlengen. De vierde vergunning blijft dan geldig.
 • Verlengt u de vierde vergunning niet? Dan kunt u deze vanaf 2024 niet meer opnieuw aanvragen.

Had u in 2023 vijf of meer parkeervergunningen? Dan geldt het volgende:

 • U kunt de parkeervergunningen vanaf de vijfde vergunning nog verlengen tot 1 juli 2024. Daarna worden deze vergunningen ongeldig.
 • De eerste tot en met de vierde vergunning kunt u voor een heel jaar verlengen. De vierde vergunning blijft dan geldig.

Verlengt u de vierde vergunning niet? Dan kunt u deze vanaf 2024 niet meer opnieuw aanvragen.

Eventuele vragen of opmerkingen kunt u richten aan parkeren@rijswijk.nl.

In gebieden met een hoge parkeerdruk is betaald parkeren ingevoerd. In deze gebieden gelden de volgende regels:

 • Bewoners en ondernemers moeten een parkeervergunning hebben om in de openbare ruimte te kunnen parkeren
 • Bewoners met een bezoekersvergunning kunnen bezoek laten parkeren tegen een gereduceerd tarief
 • Waar betaald parkeren geldt, kunnen bezoekers zich ook aanmelden via een mobiele parkeerapp of bij de betaalautomaat
 • In een aantal betaald parkeergebieden is een gereduceerd tarief ingesteld om kort parkeren mogelijk te maken.

De gemeente heeft een database met alle gegevens over wie waar mag parkeren. De apparaten van de handhavers maken contact met deze database en zien het kenteken van de geparkeerde auto. Ze zien geen andere gegevens. Niet iedereen bij de gemeente heeft toegang tot deze database.

Waar u parkeert (de parkeerlocatie) is privacygevoelige informatie. Dit wordt na twee weken automatisch gewist. De gegevens worden niet gewist als er een boete op het kenteken is uitgeschreven, want dan is het bewijsmateriaal.

Wat betreft de privacy bij de aankoop bezoekersuren: dat wordt geregistreerd en bijgehouden. Dat is om te zien of iemand recht heeft op nog meer uren. Het registeren van deze uren is vergelijkbaar met bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis bij bol.com.

De blauwe zones bestaan niet meer. Deze zijn vervangen door reductiezones waar bezoekers voor 1 uur gratis kunnen parkeren. Deze reductiezones bevinden zich bij (buurt)winkelcentra, wijkcentra en sportaccommodaties.

De gemeente Rijswijk (of ingehuurde partijen) voldoet bij het opslaan en registreren van uw gegevens aan alle wetten en regels op het gebied van privacy.

De gemeente streeft ernaar parkeren in Rijswijk waar nodig te verbeteren. Daarom brengen we in ieder geval de hoeveelheid parkeerplaatsen die er nu zijn terug. Waar dit kan en er behoefte aan is proberen we meer parkeergelegenheid te maken.

Uit onderzoek en gesprekken met een actieve werkgroep uit de wijk is gebleken dat de parkeerdruk in deze wijken met name in de avonden een probleem is. De parkeerplaatsen in dit gebied komen in de avonden nu juist vrij voor vergunninghouders. Bezoekers moeten hier vanaf 18.00 uur gaan betalen.

Als u in een gebied met betaald parkeren woont, kunt u een bezoekersvergunning aanvragen. Uw visite parkeert dan tegen een gereduceerd tarief.

Heeft u een parkeervergunning voor bezoekers? Dan kunt u uw bezoek aanmelden en afmelden via de bezoekersapp of telefonisch op: 070-3261950. Voor het aanmelden heeft u uw meldnummer en pincode, postcode en het kenteken van uw bezoeker nodig.

Meer informatie over hoe de vergunning aanvraagt, het kopen van bezoekersuren en het aan- en afmelden van bezoekers vindt u op deze pagina.

Bekijk waar uw vergunning geldig is.

Als u een auto heeft van uw werkgever die uw werkgever leaset bij een leasemaatschappij, kunt u een parkeervergunning aanvragen. Hiervoor willen we een duidelijk beeld hebben van:

 • de eigenaar van het voertuig (leasemaatschappij)
 • de gebruiker van het voertuig
 • het kenteken van het voertuig

Dit staat in de werkgeversverklaring en/of het leasecontract. Als bovenstaande gegevens duidelijk in een van de documenten staan, hoeft u ze niet allebei op te sturen.

De gemeente kijkt voor heel Rijswijk naar een versimpeling van een parkeerbeleid en is in gesprek met werkgroepen uit verschillende wijken om mee te denken over parkeren in onze gemeente. Direct betrokkenen worden bij eventuele wijzigingen eerst persoonlijk geïnformeerd. Updates over parkeren kunt u ook altijd vinden op de webpagina parkeren in Rijswijk.

Op dit moment is dat nog niet aan de orde. De gemeente kijkt voor heel Rijswijk naar een versimpeling van een parkeerbeleid en is in gesprek met werkgroepen uit verschillende wijken om mee te denken over parkeren in onze gemeente. Direct betrokkenen worden bij eventuele wijzigingen eerst persoonlijk geïnformeerd. Updates over parkeren kunt u ook altijd vinden op de webpagina parkeren in Rijswijk.

Per 15 juli 2020 wordt het stuk tussen de Klipperstraat en Magnoliastraat toegevoegd aan zone 4 (zonecode 32240). Vergunninghouders van zone 4 kunnen dan uiteraard gebruik blijven maken van deze parkeerplaatsen. Bezoekers kunnen hier dan betaald parkeren.

Uit gesprekken met bewoners en ondernemers uit de wijken is gebleken dat de parkeersituatie op deze plek vaak als onduidelijk wordt ervaren, door de overgang van kleine zones kort op elkaar en door de vele bebording die hiermee samenging. Deze zones worden daarom opgeheven en toegevoegd aan zone 4 (belcode 32240).

Wanneer in een gebied de parkeerdruk hoog is en slechts een gedeelte van dat gebied wordt gereguleerd ontstaat een zogenoemd ‘waterbedeffect’. Dit betekent dat het probleem zich verplaatst naar de plaats waar nog wel gratis parkeren geldt.

De invoering van betaald parkeren moet onder andere bijdragen aan het weren van wijkvreemde parkeerders, het voorkomen van hoge parkeerdruk in de woonwijken en het stimuleren van parkeren op eigen terrein.

Uit (extern) onderzoek en gesprekken met betrokkenen uit de wijk is gebleken dat de parkeerdruk in Te Werve hoog is. Deze parkeerdruk heeft verschillende oorzaken. Tijdens meerdere avonden heeft de gemeente daarom intensieve gesprekken gevoerd met een werkgroep van bewoners en ondernemers over de problematiek, de verschillende belangen en mogelijke oplossingen. Naar aanleiding van het advies van de werkgroep, is besloten om betaald parkeren in de wijk in te voeren per 15 september 2020.

De invoering van betaald parkeren moet onder andere bijdragen aan het weren van wijkvreemde parkeerders, het voorkomen van hoge parkeerdruk in de woonwijken tijdens Schouwburgavonden en het stimuleren van parkeren op eigen terrein.

De gemeente streeft naar een versimpeling van het parkeerbeleid. Bij alle gelijksoortige voorzieningen wordt daarom het 1e uur gratis parkeren ingevoerd om de parkeersituatie duidelijker en eenduidiger te maken op straat.

In buurtwinkelcentra gold tot nu een verschillend beleid. Uit onderzoek blijkt dat in onze buurtwinkelcentra de parkeerduur gemiddeld korter is dan 40 minuten. Door overal het 1e uur gratis in te voeren, wordt het beleid gelijkgetrokken en de parkeersituatie eenvoudiger.

Als u een bezoekersvergunning aanvraagt, ontvangt u direct na betaling de inloggegevens om uw bezoek aan- en af te melden. Uw vergunning is meteen geldig. Deze inloggegevens vindt u in het digitaal parkeerloket. Dit geldt zowel bij een digitale aanvraag als bij de publieksbalies in het stadhuis.

Meer informatie over hoe de vergunning aanvraagt, het kopen van bezoekersuren en het aan- en afmelden van bezoekers vindt u op deze pagina.

Digitalisering van het parkeerbeleid betekent dat:

 • u via de website uw parkeervergunning kunt aanvragen of verlengen en betalen;
 • u geen papieren vergunning meer krijgt, want uw kenteken staat in een digitale database;
 • u bij kort parkeren betaalt via een app of met uw pinpas bij een automaat waarbij u uw kenteken invoert;
 • handhavers met hun apparatuur kunnen controleren of uw kenteken in de database van de gemeente staat.

De opbrengsten van het parkeerbeleid zijn voortaan een gemeentelijke belasting. Dat betekent dat als u in een vergunningengebied parkeert zonder ervoor te betalen, de boete naar de gemeente gaat en niet meer naar het Openbaar Ministerie.

Deze straten worden toegevoegd aan zone 4 (belcode 32240). Per 15 juli 2020 geldt dan de regulering van maandag t/m zondag tussen 18.00-24.00 uur. Dit betekent dat bezoekers van bijvoorbeeld Albert Heijn nu overdag gratis kunnen parkeren. Vergunninghouders van deze zone kunnen nu ook gebruik maken van de parkeerplaatsen in deze straten.

Dit besluit is door de gemeente genomen op basis van advies van een actieve werkgroep van bewoners en ondernemers uit de wijken. De basis voor het besluit is het versimpelen en gelijktrekken van het beleid geweest. Op een aantal plaatsen wordt bijvoorbeeld ook het 1e uur gratis parkeren ingevoerd, waar voorheen direct betaald parkeren gold.