Verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen.

In tegenstelling tot vorig jaar kunt u dit jaar niet op meerdere dagen stemmen maar alleen op woensdag 15 maart.

Provinciale Staten

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van Zuid-Holland op de belangrijkste punten. Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Eens in de 4 jaar kunt u stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Kijk voor meer informatie over deze verkiezingen op de website van de provincie Zuid-Holland. Of bekijk de video Hoe werken de Provinciale Staten?

Waterschap

Het lijkt zo logisch dat het water in de sloot of vaart schoon is. Dat we ons veilig voelen achter de dijken en dat we ook in laaggelegen gebieden weinig wateroverlast hebben, maar er gaat een wereld achter schuil; die van het waterschap. In Rijswijk is dat het Hoogheemraadschap van Delfland.
Sinds 2015 kiezen we tegelijkertijd de leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland en die voor de Provinciale Staten. Elke 4 jaar zijn er waterschapsverkiezingen .
Kijk op de 
website van het Hoogheemraadschap van Delfland voor meer informatie over deze verkiezingen. Of bekijk de video 'Waarom stemmen we voor waterschappen?'.

Meer informatie

Op de website www.elkestemtelt.nl kunt u informatie vinden over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2023. Op deze pagina vindt u alle informatie voor u als kiezer, kandidaat of stembureaulid in Rijswijk. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk. Stuur een e-mail naar stadhuis@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 14 070 (optie 4).

Verkiezingskrant in gewone taal

Speciaal voor mensen waarvoor lezen en schrijven moeilijk is heeft Stichting Lezen en Schrijven met ProDemos een Verkiezingskrant in gewone taal gemaakt. In deze krant staat in begrijpelijke taal uitgelegd waar de verkiezingen over gaan, hoe stemmen werkt en wat de provincie en waterschappen doen. 
Download hieronder de verkiezingskrant in gewone taal.