Verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Provinciale Staten

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van Zuid-Holland op de belangrijkste punten. Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen.

Eens in de 4 jaar kunt u stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Kijk voor meer informatie over deze verkiezingen op de website van de provincie Zuid-Holland.

Waterschap

Het lijkt zo logisch dat het water in de sloot of vaart schoon is. Dat we ons veilig voelen achter de dijken en dat we ook in laaggelegen gebieden weinig wateroverlast hebben, maar er gaat een wereld achter schuil; die van het waterschap. In Rijswijk is dat het Hoogheemraadschap van Delfland.

Sinds 2015 kiezen we tegelijkertijd de leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland en die voor de Provinciale Staten. Elke 4 jaar zijn er waterschapsverkiezingen . Kijk op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland voor meer informatie over deze verkiezingen.

Meer informatie

Op deze pagina vindt u binnenkort alle informatie voor u als kiezer, kandidaat of stembureaulid. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk. Stuur een e-mail naar stadhuis@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 14 070 (optie 4).

Registreren en aanmelden

Provinciale Staten informatievideo

Provinciale Staten Verkiezingen

Waterschappen informatievideo

Waarom stemmen we voor waterschappen?