Object op de openbare weg plaatsen (inname openbare grond)

Algemeen

U mag niet altijd een groot voorwerp langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. Toestemming vraagt u aan via Omgevingsloket online.

Omschrijving

Wilt u een object op de openbare weg plaatsen? Of wilt u de straat afsluiten? Dan heeft u daar meestal een ontheffing inname openbare grond voor nodig. 

Objecten zijn bijvoorbeeld:

 • (Bouw)keet
 • Container
 • Bouwmaterialen
 • Hoogwerker
 • Kraan
 • Steiger
 • Toilet
 • Verhuislift
 • Objecten t.b.v. promotie
 • Tenten
 • Overig

Aanvragen

Zo vraagt u een ontheffing aan om een object op de weg te (laten) plaatsen:

 • U vult het formulier in.
 • U mailt dit formulier, een situatietekening en eventuele verkeersplan naar stadhuis@rijswijk.nl 

Ook kunt u het per post sturen naar:
Gemeente Rijswijk, College van Burgemeesters en Wethouders
T.a.v.: Horecaloket
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk

Voorwaarden

Ontheffing inname openbare grond

Wanneer u de container langer dan 31 dagen plaatst of u wilt een ander object plaatsen moet u een ontheffing inname openbare grond aanvragen.  Uw aanvraag wordt beoordeeld door het Wegbeheerdersoverleg (WBO). Zij beoordelen elke twee weken over of het plaatsen van het object:

 • Geen gevaar oplevert of kan opleveren voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu;
 • Geen schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg;
 • Geen hinder of overlast oplevert of kan opleveren voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Meesturen met het aanvraagformulier: een situatietekening. U maakt deze schets op een plattegrond waarop de straten en gebouwen zijn aangegeven. Op deze schets tekent u de objecten in. Zonder situatietekening zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Afsluiten van de straat

Wanneer door het plaatsen van het object/ de objecten de straat geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten, zoals de rijbaan, het fietspad of trottoir is het van belang dat de verkeersveiligheid van de voorbijgangers gewaarborgd wordt.

Indien u de straat wenst af te sluiten dient u hiervoor zelf materiaal te regelen en te plaatsen, zoals afzethekken en borden. Daarnaast is het van belang dat u de omwonende bewoners / ondernemers tijdig informeert hierover.

Meesturen met het aanvraagformulier: Verkeersplan.  U dient hierbij aan te geven hoe en met welke middelen u de veiligheid van het verkeer waarborgt. U geeft hierbij dus aan hoe de omleidingsroute loopt en waar de afzethekken of borden geplaatst worden. De kosten voor de te nemen verkeersmaatregelen worden niet door de gemeente vergoed.

Hoelang gaat het duren?

De ontheffing moet minimaal 8 weken van te voren worden aangevraagd. Er wordt namelijk advies gevraagd aan het Wegbeheerdersoverleg. Zij overleggen één keer in de twee weken. Eventuele (aanvullende) voorwaarden worden dan in de ontheffing verwerkt.

Kosten

U betaalt in 2024 € 46,60 aan legeskosten voor een ontheffing inname openbare grond. 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.