Melding containers en hoogwerkers

Algemeen

U mag niet altijd een groot voorwerp langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. Toestemming vraagt u aan via Omgevingsloket online

Mededeling

Voor een container en hoogwerker die langer dan 31 dagen op de openbare grond geplaatst wordt, heeft u een ontheffing nodig. Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Omschrijving

Wilt u een object op de openbare weg plaatsen? Voor een container die niet langer dan 31 dagen op de openbare grond geplaatst wordt, voldoet een melding. 

Aanvragen

Zo meld u een container:

Ook kunt u het per post sturen naar:
Gemeente Rijswijk, College van Burgemeesters en Wethouders
T.a.v.: Horecaloket
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Voorwaarden

Op grond van artikel 8.1.1. lid 2 is een melding voldoende voor het plaatsen van een puinafvalcontainer, bouwafvalcontainer of een container voor de tijdelijke opslag van waren in het kader van de uitoefening van detailhandel als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De container wordt niet langer dan 31 dagen op de openbare grond geplaatst;
  • Op ieder zijvlak en op het kopstuk moet aan de buitenzijde een duidelijk zichtbare markering aanwezig zijn;
  • De markeringen moeten vast, dat wil zeggen niet verwijderbaar, zijn bevestigd;
  • De markeringen dienen uit retro-reflecterend materiaal te bestaan, in de kleuren rood of rood wit;
  • De eventueel in de nabijheid van de container aanwezige brandkraan/-put moeten vrij toegankelijk zijn voor de brandweer;
  • Er moet rekening worden gehouden met de overzichtelijkheid van straten, voetpaden en kruisingen;
  • Er mogen geen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan;
  • Er moet te allen tijde voldoende ruimte te zijn voor de hulpdiensten. Inhoudende dat bij eenrichtingsverkeer, er ten minste 3,5 meter ruimte vrij voor verkeer is en indien tweerichtingsverkeer, er ten minste 4,5 meter ruimte vrij voor verkeer is en bij voetpaden, voetgangersgebieden en erven een 1,5 meter vrije ruimte gewaarborgd is.

 

Let op!

Het plaatsen van onderstaande containers zijn op grond van artikel 8.1.1. lid 2 VFL Rijswijk niet toegestaan.
•    Grofvuilcontainer: u kunt grofvuil laten ophalen door Avalex, meer informatie.
•    Verhuisbox: u kunt hiervoor een opslagruimte reserveren bij een commercieel bedrijf.

Een melding kan enkel worden ingediend voor het plaatsen van:
•    Container

Hoelang gaat het duren?

Hoe lang gaat het duren?

Een melding dient twee weken voor datum te worden ingediend
Voor het handhaven van de voorwaarden neemt de afdeling Handhaving uw melding ter kennisgeving aan.

Kosten

Voor het melden van een container hoeft u geen legeskosten te betalen.