Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Algemeen

In een vooroverleg bespreekt u uw plannen met de gemeente, belanghebbenden en specialisten. Daarmee vergroot u de kans dat u bij een definitieve aanvraag omgevingsvergunning een positief besluit ontvangt. U vraagt het vooroverleg aan bij de gemeente.

Omschrijving

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, is het handig dat u van tevoren uw plannen bespreken met de gemeente. Wij adviseren u om een concept aanvraag in te dienen, zodat wij uw plan op voorhand kunnen toetsen aan de geldende regels en het beleid.

Wij onderzoeken eerst of uw plan past binnen de regels van het omgevingsplan Rijswijk. Als u plan niet past beoordelen wij of uw plan wenselijk is. De wenselijkheid wordt bepaald in het Rijswijks initiatieven overleg (RIO). Vervolgens wordt de haalbaarheid getoetst.

Gaat het om een ingewikkelde aanvraag? Dan kan de haalbaarheid voor uw plan tijdens een  omgevingstafel worden besproken. Rijswijk kent 3 omgevingstafels:

 • Verkennende omgevingstafel;
 • Voorlopige omgevingstafel;
 • Definitieve omgevingstafel.

Dit is een overleg waarbij de aanvrager/adviseur het plan kan toelichten aan alle betrokken specialisten voor de beoordeling van een plan. Dit zijn niet alleen medewerkers van de gemeente Rijswijk maar ook specialisten van de Omgevingsdienst, Waterschap, GGD, Provincie.

Bij een eenvoudige aanvraag is een omgevingstafel niet nodig.

Indien uw plan haalbaar is wordt in de eindbrief uiteenzet welke vergunningen u nodig heeft en welke gegevens u hierbij moet indienen.  

Denk hierbij aan de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), contact met belanghebbenden, onderzoeksrapporten.

Aanvragen

Zo vraagt u een concept aanvraag aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft, bij vraag 7 kunt u kiezen voor (concept) aanvraag.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

 

Voorwaarden

 • De voorwaarden voor het aanvragen van een concept aanvraag:

  • U dient aan te geven wat uw rechtspositie is, eigenaar, verkoper, koper.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 8 weken* na ontvangst van uw conceptaanvraag een einduitspraak over uw conceptaanvraag, dit is plan afhankelijk. Een goed doorlopen conceptaanvraag betekend dat het proces van de definitieve aanvraag voorspoedig kan verlopen. *In de vakantieperiode kan het termijn verruimt worden,dit is plan afhankelijk.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken tegen een einduitspraak van een conceptaanvraag. 

Wet- en regelgeving