Veiligheid en handhaving

Algemeen

Iedereen in Rijswijk moet veilig kunnen wonen, verblijven, werken en ondernemen. Op straat en thuis moet u veilig zijn en u veilig voelen. De principes schoon, heel en veilig staan centraal in Rijswijk. We willen voorkomen dat mensen zich belemmerd voelen om naar buiten te gaan zowel overdag als ’s avonds. Wij als gemeente en andere veiligheidsinstanties spelen hierin een belangrijke rol, lees hierover meer op deze pagina.

Hulpdiensten in Rijswijk

Een hulpdienst is een instantie met een hulpverlenende taak bij ongevallen en rampen. Bij een melding van een incident rukken zij indien nodig met de grootst mogelijke snelheid uit.

Politie

Politie Rijswijk handhaaft de openbare orde en veiligheid in de wijken, biedt hulp en spoort daders van overtredingen op. De politie werkt sterk samen met gemeente, brandweer, ziekenhuizen en sociale hulpverleningsdiensten. Ook heeft de politie regelmatig contact met wijkverenigingen, woningbouwcorporaties, scholen en winkeliersverenigingen.

Het politiebureau in Rijswijk is elke dag open van 8.00 uur tot 17.00 uur. Hier kunt u onder andere aangifte doen en algemene informatie opvragen. Heeft u een spoedgeval, maar is het politiebureau gesloten? Gebruik dan de telefoon aan de voorkant van het gebouw. Of bel natuurlijk het algemeen noodnummer 112. Als u de politie wilt spreken zonder spoed, belt u 0900 88 44. Ga naar www.politie.nl/contact voor meer informatie.

In elke wijk is een wijkagent aanwezig. Wilt u contact met uw wijkagent? Bel dan het algemene nummer van de politie (0900 88 44) en laat u doorverbinden. Op de interactieve kaart van de politie kunt u zien welke wijkagent bij u in de wijk actief is.

Brandweer

De brandweerkazerne Rijswijk werkt in onze regio samen als Brandweer Haaglanden. De brandweer beschermt de inwoners en bedrijven niet alleen tegen brand, maar ook tegen ongelukken. Door middel van het voorkomen van brand en publieksvoorlichting probeert de brandweer (brand-)veilig gedrag aan te moedigen. Gaat het toch mis, dan biedt Brandweer Haaglanden snel en op een professionele manier hulp.

Zelf bijdragen

Het voorkomen van overlast, criminaliteit en ondermijning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook u kunt de buurt in de gaten houden. Buurtpreventie is meestal een initiatief van een aantal actieve buurtbewoners. Treffen zij verdachte situaties of gepleegde wetsovertredingen aan, dan geven zij deze door aan politie, brandweer, of andere instanties. Dit stimuleren wij als gemeente graag.

Buurtpreventie

Rampenbestrijding

De gemeente heeft de taak om rampen te voorkomen en tegen te houden. Vaak is een ramp in meer dan één gemeente. Daarom wordt er bij de rampenbestrijding samengewerkt met andere gemeenten en regio’s.

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere regio is verantwoordelijk voor de organisatie van haar eigen rampenbestrijding. Rijswijk hoort bij de veiligheidsregio Haaglanden samen met de gemeenten Den Haag, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Westland, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg. De taken van de Veiligheidsregio Haaglanden staan in de Wet op de Veiligheidsregio's. 

Zo heeft de veiligheidsregio Haaglanden een regionaal crisisplan opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente, politie, brandweer en geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) samenwerken bij een ramp of crisis. Ook zorgt de veiligheidsregio voor de risicocommunicatie. Als er toch een ramp of crisis gebeurt, is de burgemeester verantwoordelijk voor de bestrijding ervan. Hij staat aan het hoofd van de crisisorganisatie. Het overleg tussen de hulpverleningsdiensten gebeurt op de plaats van de ramp en op het regionale crisiscentrum in Ypenburg (Den Haag).

Andere meldingen maken

Heeft u hulp of advies nodig? Of wilt u een melding doen om Rijswijk nog veiliger te maken? Bekijk onderstaande onderwerpen.

Meldingen maken veiligheid