Ondermijning

Algemeen

Iedereen kan bewust of onbewust in aanraking komen met georganiseerde criminaliteit. Criminelen misbruiken voorzieningen -die voor inwoners en bedrijven bedoeld zijn- om hun illegale activiteiten uit te kunnen voeren. Onze samenleving wordt door deze georganiseerde criminaliteit verzwakt. Dit noemen we ondermijning of ondermijnende criminaliteit.

Wat is ondermijning?

Ondermijning is een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe criminelen op een subtiele manier misbruik maken van legale (overheids)systemen voor illegale praktijken. Het kan bijvoorbeeld gaan om drugshandel, witwassen van geld, mensenhandel, fraude of cybercriminaliteit. Voor het uitvoeren van dit soort activiteiten maakt de georganiseerde criminaliteit gebruik van legale diensten. Denk hierbij aan het gebruik van makelaars, verhuurbedrijven, notarissen en administratiekantoren.

Deze criminele activiteiten zijn schadelijk voor de maatschappij en zorgen voor oneerlijke concurrentie. Vaak gaan de activiteiten samen met geweld. Het kan leiden tot een gevoel van onveiligheid en wantrouwen in de samenleving. 

Wat doet de gemeente?

Het is belangrijk dat de overheid en burgers samenwerken om ondermijning tegen te gaan en te voorkomen. De gemeente doet dit door het vergroten van bewustwording en betrokkenheid van ondernemers en inwoners, het signaleren en melden van verdachte activiteiten en het aanbieden van presentaties aan maatschappelijke organisaties in Rijswijk. In het voorkomen van ondermijning en de aanpak van criminele activiteiten door het opsporen en vervolgen van criminelen werkt de gemeente samen met verschillende partners, zoals politie en justitie.

Verdachte situatie

  • Een winkel of restaurant waar nooit klanten komen
  • Een verbouwing die te groot en te duur is voor het inkomen van een ondernemer
  • Afgeplakte ramen, een vreemde geur of drugsafval
  • Panden die zeer snel van eigenaar wisselen
  • Een huurder wil grote bedragen alleen contant betalen
  • Iemand zonder inkomsten die een dure auto heeft

Voor meer informatie over ondermijning, download de app Ondermijning.

Wat is ondermijning?

Verdachte situatie melden?

Criminele activiteiten vinden vaak in het geheim plaats en worden niet altijd snel ontdekt. Signalen vanuit de omgeving zijn daarom erg belangrijk. Ziet u een verdachte situatie? Of heeft u het gevoel dat iets niet klopt? Meld dit bij de politie via 0900 8844 of via Misdaad Anoniem 0800 7000. Online melden kan via Meld Misdaad Anoniem. Bij direct gevaar bel 112.

Ook bij de gemeente Rijswijk kan een vermoeden van ondermijning worden gemeld, dit doet u via een melding openbare ruimte. Via deze weg kan ook een presentatie over ondermijning worden aangevraagd. Uw melding komt direct bij team veiligheid terecht, zij pakken de melding op voor verdere acties. Na het melden van een vermoeden van ondermijning  kunt u, als u niet anoniem meldt, desgewenst een terugkoppeling krijgen hoe er opvolging is gegeven aan uw melding.