Subsidie woningisolatie voor woningeigenaren en VvE's

Algemeen

De komende jaren schakelt Rijswijk over naar een duurzame toekomst. We gaan minder fossiele brandstoffen gebruiken en stappen over naar schone energiebronnen. Dit doen we stap voor stap én samen. De eerste belangrijke stap: onze huizen beter isoleren en meer energie besparen.

Omschrijving

De gemeente wil zoveel mogelijk Rijswijkse inwoners helpen bij het isoleren van hun woning. Daarom kunt u hier subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen moet uw aanvraag voldoen aan voorwaarden.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen? 

U kunt subsidie aanvragen voor het isoleren van uw:  

 • Dak 
 • Zolder 
 • Vliering 
 • Gevel 
 • Spouwmuur 
 • Vloer- of bodem
 • Ramen  

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de energiebesparende isolatiemaatregelen aan minimumeisen voldoen. Bekijk hier de specificaties.

Voor wie is de subsidie? 

De subsidie is bedoeld voor: 

 • Woningeigenaren  
 • Vereniging van Eigenaren (VvE) 

De subsidie is voor het isolatiemateriaal en het aanbrengen hiervan. U moet de subsidie voordat u gaat isoleren aanvragen.
Deze subsidie mag u combineren met de subsidies en leningen die landelijk beschikbaar zijn. Kijk snel naar de voorwaarden en vraag aan!

VvE`s kunnen subsidie voor procesbegeleiding aanvragen. Voor meer informatie (Subsidie procesbegeleiding woningisolatie VvE | Gemeente Rijswijk)

 

Aanvragen

U kunt de subsidie in 8 stappen aanvragen: 

 1. U maakt een keuze om zelf te isoleren of de werkzaamheden uit te laten voeren.
  Let op: VvE's komen alleen in aanmerking indien de 
  werkzaamheden door een erkend isolatiebedrijf wordt uitgevoerd.
 2. U vraagt offerte(s) aan bij één of meerdere erkende isolatiebedrijven.
 3. U vraagt isolatiesubsidie aan bij de gemeente Rijswijk via het digitale aanvraagformulier. U voegt de offerte van het isolatiebedrijf of als u de werkzaamheden zelf uitvoert een overzicht van de materiaalkosten toe.
 4. De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is en voldoet aan de voorwaarden.
 5. Als uw aanvraag in orde is, ontvangt u schriftelijk bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd en welk bedrag voor u gereserveerd is.
 6. U kunt gaan isoleren! U laat de werkzaamheden uitvoeren of u voert de werkzaamheden zelf uit. U moet de kosten dus eerst zelf voorschieten.
 7. Bent u klaar met isoleren? Vul dan het tweede digitale formulier uitbetalen subsidie isolatie in. Hier voegt u de factuur of aankoop bon toe en minimaal drie foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden.
 8. U ontvangt het voor u gereserveerde bedrag binnen 4 weken op uw bankrekening.

  Hoeveel subsidie kunt u krijgen? 

  • Bent u eigenaar van een grondgeboden woning waarvan de WOZ-waarde hoger is dan € 435.000. Dan kunt u max €1500 subsidie krijgen. 
  • Bent u eigenaar van een grondgeboden woning waarvan de WOZ-waarde, lager of gelijk is aan  € 435.000.Dan kunt u maximaal € 2.500 subsidie krijgen.
  • VvE`s kunnen maximaal € 2.500 subsidie per appartement krijgen. Voor meer informatie verwijzen we naar de voorwaarden.

   Wilt u weten wat de WOZ-waarde is van uw woning? Deze kunt u hier vinden.

Let op!

 • De subsidieaanvraag kan één keer aangevraagd worden. Het is niet mogelijk om meerdere keren een subsidieaanvraag in te dienen. 
 • U moet de kosten voor het isoleren van uw woning eerst zelf voorschieten. Kunt u de kosten niet voorschieten? Dan kunt u gebruik maken van een lening via het Nationaal Warmtefonds. Meer informatie vindt u op hun website: Groen licht voor jouw verduurzaming - Warmtefonds 
 • Vanuit het RVO is ook subsidie beschikbaar. Vergeet niet de subsidie bij het RVO aan te vragen.  U mag de subsidie van de gemeente Rijswijk en het RVO combineren.
 • In sommige gevallen is een vergunning nodig voor het aanbrengen van gevel-of dakisolatie isolatiemateriaal aan de buitenkant van uw woning, bijvoorbeeld bij gevelisolatie en dak Controleer dit via de website: Omgevingsloket Online .
 • Bij dak- en gevelisolatie moet u rekening houden met de Wet Natuurbescherming. Deze wet zorgt ervoor dat beschermde dier- en plantensoorten en hun verblijfplaatsen niet worden beschadigd of weggenomen. Meer informatie over natuurvriendelijk isoleren leest u op hier.
 • Voor een aantal aanpassingen aan een monument, woning in een beschermd dorpsgezicht of vergelijkbare woningen (beeldbepalende objecten) heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vraag deze vergunning tegelijk aan met de subsidie. Of uw woning in één van deze categorieën valt ziet u in onze monumentenlijst .

Voorwaarden

 • De subsidie voor grondgebonden woningen mag dan niet meer dan 60% van de daadwerkelijke kosten voor de isolatie maatregelen bedragen. 
 • De subsidie voor VvE`s (appartementen) mag niet meer dan 30-50% van de daadwerkelijke kosten voor de isolatie maatregelen bedragen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de regeling,artikel 7.
 • Voor Vereniging Van Eigenaren (VvE) geldt dat het VvE bestuur namens alle eigenaren in gezamenlijkheid de subsidie aanvraagt 
 • U bent eigenaar én bewoner van een grondgebonden woning of u bent gemachtigd om namens een Vereniging Van Eigenaren (VvE) te handelen. Als u uw grondgebonden woning verhuurt, komt u niet voor deze subsidie in aanmerking.  
 • U vraagt subsidie aan voordat u de voorziening laat plaatsen. Voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie aanvragen.   
 • De subsidie is voor het isolatiemateriaal en het aanbrengen hiervan door een erkend installatiebedrijf. U mag het isolatiemateriaal ook zelf aanbrengen (doe-het-zelf). U krijgt dan alleen het materiaal vergoed.  
 • Voor VvE`s geldt dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden door een erkend installatiebedrijf.  
 • Voor eigenaar-bewoners geldt dat de woning het hoofdverblijf moet zijn. 
 • De woning bevindt zich in de gemeente Rijswijk.
 • De woning heeft een woonbestemming en is geen vakantiewoning. 
 • De isolatiewerkzaamheden moeten binnen maximaal 6 maanden na de beschikkingsdatum uitgevoerd zijn. Voor VVE geldt dat de werkzaamheden binnen 24 maanden na de beschikkingsdatum uitgevoerd zijn.

  Welke bijlages moet ik met de aanvraag meesturen?  
   
  Voordat u met het isoleren van uw woning start, vult u het aanvraagformulier in. (formulier 1). U stuurt de volgende bijlagen mee:   

  • Kopie van het geregistreerde energielabel van de woning (indien beschikbaar.  
  • Offerte van een erkend isolatiebedrijf, met daarop de volgende informatie:  
  • Naam eigenaar woning  
  • Adres  
  • De isolatiemaatregelen (inclusief merk en isolatiewaarde)  
  • Verwachte datum van installatie 
  • Onderscheid in materiaalkosten en direct gerelateerde arbeidskosten voor het aanbrengen van de isolerende maatregelen, en overige werkzaamheden (bijv. afwerking)  
  • Bij doe-het-zelf: een begroting van de kosten van het isolerende materiaal (bijv. een aankoop bon of print-screen van webshop)   
  • Bij gevelisolatie: een verleende omgevingsvergunning 

   

  Heeft u de werkzaamheden afgerond en heeft u een brief gekregen dat u in aanmerking komt voor de subsidie? Dan vult u het tweede formulier ‘Verzoek tot vaststelling subsidie’ in. U stuurt de volgende bijlagen mee:  

  • Kopie van een gespecificeerde factuur van het installatiebedrijf, met daarop vermeld:  
  • Naam woningeigenaar  
  • Adresgegevens  
  • Datum van installatie  
  • De uitgevoerde isolatiemaatregelen, het aantal m2 dat is geïsoleerd, de RD- of U-waarde van de isolatie.

   Bij Doe-het-zelf:   

   • De aankoop bon van het isolatiemateriaal  
   • Het aantal m2 dat is geïsoleerd   
   • Een kopie van het betalingsbewijs  
   • Foto’s van het isolatiemateriaal, de uitvoering van de werkzaamheden en het eindresultaat  

   

   

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van elke aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met maximaal 6 weken. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 5305, 2280 HH, Rijswijk. Dit kan ook digitaal. Het digitale formulier “Bezwaarschrift indienen” vindt u op: https://www.rijswijk.nl/bezwaarschrift-indienen .

U moet hiervoor wel beschikken over DigiD.