Pasgeld-Oost: een groene wijk van hout

In Pasgeld-Oost, achter de markante watertoren, wordt een nieuwe buurt gebouwd die alle Rijswijkse ambities overtreft. Er wordt ruimte gemaakt voor extra flora en fauna, het gebruik van duurzame materialen, schone energie en klimaatadaptieve maatregelen. Er komen 100 tot 110 vrijesectorwoningen. Projectontwikkelaar Synchroon wil deze in houtbouw realiseren. Daarmee wordt deze buurt de kroon op de Rijswijkse duurzame stadsontwikkeling.

Al twintig jaar geleden zijn plannen gemaakt om deze buurt te ontwikkelen. Dat kon toen niet doorgaan, omdat bleek dat er op het naastgelegen TNO terrein geheime militaire proeven plaatsvonden. Nu deze activiteiten hier niet meer zijn, heeft de gemeenteraad inmiddels groen licht gegeven om een bestemmingsplan te maken voor het gebied achter de Van Hardenbroeklaan. De buurt ligt te midden van de vastgestelde hoofdgroenstructuur en krijgt een rustig groen karakter. 

Voormalig kassengebied

Het landschap van en rondom Pasgeld kent een rijke geschiedenis. Het gebied heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld van een voormalig kassengebied tot een stadsrand. Het kenmerkt zich door een sterke afwisseling van stad en landschap. Met de plannen voor Pasgeld-Oost verbindt de gemeente het landschap en de nieuwe woonwijk.

Wethouder Armand van de Laar (Stadsontwikkeling): “Dit is een mooi gebied met een rijke geschiedenis. Daar moet met respect mee worden omgegaan. Inmiddels zijn we ook al weer jaren in gesprek met de buurt, onderzoeksbureaus en de ontwikkelaar hoe we deze buurt kunnen ontwikkelen met behoud van de belangrijke historische en natuurlijke waarden. Ik ben er trots op dat we dit plan nu kunnen presenteren. Het is echt next level duurzame stadsontwikkeling.”

Groenplan

Een ambitieus groenplan versterkt de biodiversiteit. Verschillende soorten groen, zoals bomen, struiken, struwelen en rietgrassen zorgen ervoor dat er meer voedsel- en schuilmogelijkheden zijn voor dieren. Rondom de woningen worden daarom groene erfafscheidingen zoals hagen en struiken geplaatst. Daarnaast worden er verschillende inheemse soorten planten geplant waarin vogels en kleine zoogdieren dekking kunnen zoeken.

De woningen worden energieneutraal. Op de daken liggen zonnepanelen, de huizen krijgen warmtepompen en lage temperatuur radiatoren. 

Ook wethouder Mark Wit (Groen en Energietransitie) is blij met de klimaatmaatregelen in dit gebied: “Bij onze nieuwbouw moeten we de energietransitie volop ruimte geven. Ik ben blij dat in de plannen ook ruim baan wordt gegeven voor de natuur. We kunnen de biodiversiteit hier versterken en tegelijk zorgt het voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners. Groene ruimtes bieden gelegenheid tot ontspanning en dragen bij aan luchtkwaliteit, kortom, een hogere kwaliteit van leven.”

Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage

Voor iedereen die benieuwd is naar de ontwikkeling van deze wijk: het voorontwerpbestemmingsplan ligt tot en met donderdag 5 oktober 2023 ter inzage. Meer informatie leest u op www.rijswijk.nl/bestemmingsplan-inzien