Parkeervergunning zorginstelling - jaar

Algemeen

Thuiszorgorganisaties kunnen de 'Parkeervergunning zorginstelling - jaar' aanvragen.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

 • eHerkenning
 • Kenteken of kentekens(bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een bedrijf doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens dit bedrijf gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen .

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden achteraf getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, dan kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie. 

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een organisatie doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens dit organisatie gemachtigd bent
 • Kenteken of kentekens (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel

En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Betalen bij de publieksbalies? U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als uw kenteken wijzigt?

U kunt het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt een 'Parkeervergunning zorginstelling - jaar' aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U vertegenwoordigt een thuiszorgorganisatie
 • U verleent zorg in de gemeente Rijswijk
 • Op een 'Parkeervergunning zorginstelling - jaar' kunt u maximaal 5 kentekens gelijktijdig registeren, waarbij maximaal 1 kenteken gelijktijdig actief is.
 • De 'Parkeervergunning zorginstelling - jaar' is voor bedrijven/instelling die zorg verlenen in Rijswijk die 5 of meer vergunningen aanvragen (zie ook 'Functionele vergunning eerstelijns hulpverlening')

Hoelang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen. U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt. Deze parkeervergunning behoort tot functionele vergunningen.

Kosten

De 'Parkeervergunning Zorginstelling - jaar' kost € 153,60 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4). Als u de vergunning later in het kalenderjaar aanvraagt dan betaalt u naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden.

Als u de vergunning niet meer nodig heeft kunt u deze opzeggen en krijgt u naar rato van het aantal overblijvende volle maanden na opzegging uw geld terug.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.