Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening

Algemeen

Huisartsen, verpleegkundigen, verloskundigen en thuiszorgorganisaties kunnen de 'Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening' aanvragen.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor het volgende nodig:

 • eHerkenning
 • Kenteken of kentekens(bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een geldige verklaring van een BIG, HKZ of soortgelijke registratie
 • Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een zorginstelling doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens deze zorginstelling gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen .

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden achteraf getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).

U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Een geldige verklaring van een BIG, HKZ of soortgelijke registratie
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een zorginstelling doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens deze zorginstelling gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen
 • Kenteken of kentekens (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel

En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Betalen bij de publieksbalies? U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als het kenteken wijzigt?

Als u eigenaar of vaste gebruiker (houder) wordt van een ander motorvoertuig dan kunt u het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Als u een kenteken van een ander motorvoertuig wilt registreren dan moet u een van deze verklaringen bijvoegen:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Voorwaarden

Om een 'Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening' aan te vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar van het motorvoertuig. Dit betekent dat het motorvoertuig op uw naam moet staan, of
 • U bent een vaste gebruiker (houder) van een motorvoertuig, of
 • Uw werknemer is eigenaar of vaste gebruiker (houder) van een motorvoertuig
 • U bent een huisarts, verpleegkundige of u vertegenwoordigt een thuiszorgorganisatie
 • U heeft een BIG, HKZ of een soortgelijke registratie en u kunt dit met een geldige verklaring aantonen
 • U verleent zorg in de gemeente Rijswijk
 • Op een 'Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening' kunt u maximaal 5 kentekens gelijktijdig registeren, waarbij maximaal 1 kenteken gelijktijdig actief is.

Een praktijk of instelling die 5 of meer parkeerrechten/-vergunningen heeft, kan een 'Parkeervergunning zorginstelling' aanvragen.

Hoelang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen. U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt. Deze parkeervergunning behoort tot functionele vergunningen.

Kosten

Kosten 2023

De 'Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening' kost € 153,60 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).Als u de vergunning later in het kalenderjaar aanvraagt dan betaalt u naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden.

Kosten 2024

De 'Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening' kost € 158,40 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4). Als u de vergunning later in het kalenderjaar aanvraagt dan betaalt u naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden.

Als u de vergunning niet meer nodig heeft kunt u deze opzeggen en krijgt u naar rato van het aantal overblijvende volle maanden na opzegging uw geld terug.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.