Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening

Algemeen

Huisartsen, verpleegkundigen, verloskundigen en thuiszorgorganisaties kunnen de 'Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening' aanvragen.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket
U heeft hiervoor het volgende nodig:

 • eHerkenning
 • Kenteken of kentekens(bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een geldige verklaring van een BIG, HKZ of soortgelijke registratie
 • Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een zorginstelling doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens deze zorginstelling gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen .

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden achteraf getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis
Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).

U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Een geldige verklaring van een BIG, HKZ of soortgelijke registratie
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een zorginstelling doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens deze zorginstelling gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen
 • Kenteken of kentekens (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel

En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

Betalen bij de publieksbalies? U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk
Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als het kenteken wijzigt?
Als u eigenaar of vaste gebruiker (houder) wordt van een ander motorvoertuig dan kunt u het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Als u een kenteken van een ander motorvoertuig wilt registreren dan moet u een van deze verklaringen bijvoegen:

Voorwaarden

Om een 'Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening' aan te vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar van het motorvoertuig. Dit betekent dat het motorvoertuig op uw naam moet staan, of
 • U bent een vaste gebruiker (houder) van een motorvoertuig, of
 • Uw werknemer is eigenaar of vaste gebruiker (houder) van een motorvoertuig
 • U bent een huisarts, verpleegkundige of u vertegenwoordigt een thuiszorgorganisatie
 • U heeft een BIG, HKZ of een soortgelijke registratie en u kunt dit met een geldige verklaring aantonen
 • U verleent zorg in de gemeente Rijswijk
 • Op een 'Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening' kunt u maximaal 5 kentekens gelijktijdig registeren, waarbij maximaal 1 kenteken gelijktijdig actief is.

Een praktijk of instelling die 5 of meer parkeerrechten/-vergunningen heeft, kan een 'Parkeervergunning zorginstelling' aanvragen.

Hoe lang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?
U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen. U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt. Deze parkeervergunning behoort tot functionele vergunningen.

Kosten

De 'Parkeervergunning eerstelijns hulpverlening' kost € 153,60 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).Als u de vergunning later in het kalenderjaar aanvraagt dan betaalt u naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden.

Als u de vergunning niet meer nodig heeft kunt u deze opzeggen en krijgt u naar rato van het aantal overblijvende volle maanden na opzegging uw geld terug.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.