Parkeervergunning bewoners tweede woning

Algemeen

U komt mogelijk in aanmerking voor een 'Parkeervergunning bewoners tweede woning' als u met een koop- of huurovereenkomst kunt aantonen dat u een tweede woning in Rijswijk in gebruikt hebt. Voorwaarde is wel dat u niet staat ingeschreven bij de gemeente Rijswijk en dat u een geldige onttrekkingsvergunning hebt.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

 • DigiD
 • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een geldige gemeentelijke onttrekkingsvergunning

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden achteraf getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).
 
U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een geldige gemeentelijke onttrekkingsvergunning

En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Betalen bij de publieksbalies? U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als het kenteken wijzigt?

U kunt maximaal 6 keer per jaar kosteloos uw kenteken wijzigen.

Als u eigenaar of vaste gebruiker (houder) wordt van een ander motorvoertuig dan kunt u het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Als u vaste gebruiker (houder) van een ander motorvoertuig wordt, dan moet een van deze verklaringen worden bijgevoegd:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Als u tijdelijke (voor maximaal vier weken) gebruiker (houder) wordt van een motorvoertuig dan heeft u geen verklaring nodig.

Voorwaarden

U kunt een 'Parkeervergunning bewoners tweede woning' aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U staat niet ingeschreven bij de gemeente Rijswijk.
 • U bent eigenaar van het motorvoertuig. Dit betekent dat het motorvoertuig op uw naam moet staan, of
 • U bent een vaste gebruiker (houder) van een motorvoertuig
 • U kunt met een koopovereenkomst aantonen dat u eigenaar bent van de woning en uw geregistreerde partner op dit adres woont of,
 • U kunt met een geldige gemeentelijke onttrekkingsvergunning aantonen (indien nodig met koopovereenkomst) dat u een tweede woning in Rijswijk in gebruik hebt.
 • Uw tweede woning bevindt zich in een gebied waar betaald parkeren geldt
 • De 'Parkeervergunning bewoners tweede woning' is alleen geldig in het parkeergebied waar u de vergunning voor heeft aangevraagd tenzij anders aangegeven op het besluit

 

Hoelang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig. 

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen. U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt.

Kosten

Kosten voor een parkeervergunning bewoners tweede woning geldig vanaf 1 januari 2023

De 'Parkeervergunning bewoners tweede woning' die geldig is in 2023 kost € 46,20 per kalenderjaar. Als u de parkeervergunning later in het jaar aanvraagt, dan betaalt u alleen voor de maand van de aanvraag en de kalendermaanden die overblijven. Als u de vergunning niet meer nodig heeft, kunt u deze opzeggen. U krijgt het bedrag terug van volle maanden die overblijven na opzegging.

Kosten voor een parkeervergunning bewoners tweede woning geldig vanaf 1 januari 2024

Parkeervergunning bewoners tweede woning 1 € 68,40  per kalenderjaar
Parkeervergunning bewoners tweede woning 2 € 68,40 per kalenderjaar
Parkeervergunning bewoners tweede woning 3 € 205,20 per kalenderjaar

Als u de vergunning niet meer nodig heeft, kunt u deze opzeggen. U krijgt het bedrag terug van volle maanden die overblijven na opzegging.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.