Parkeervergunning bewoners passagiers gehandicapten

Algemeen

Heeft u een 'Gehandicaptenparkeerkaart passagiers’? Vraag dan een 'Parkeervergunning bewoners passagiers gehandicapten' aan. Hiermee kunt u parkeren zonder los te betalen binnen alle betaald parkeergebieden in Rijswijk.
Woont u binnen betaald parkeergebied en heeft u een eigen auto? Vraag hiervoor een ‘Parkeervergunning bewoners’ aan. De ‘Parkeervergunning gehandicapten passagiers’ kunt u dan gebruiken om overal in Rijswijk gratis te parkeren.

Let op

Heeft u een gehandicapten parkeerkaart, maar vraagt u geen parkeervergunning aan? Dan kunt u in Rijswijk niet gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt. U mag wel gratis parkeren op openbare gehandicaptenparkeerplaatsen. Leg uw gehandicaptenparkeerkaart altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit. Als u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken heeft, dan moet u een parkeervergunning voor bewoners aanvragen.

Elke keer wanneer u (mee)rijdt met een andere auto moet u het kenteken aanmelden als in die zone betaald parkeren geldt. De aanmelding vervalt steeds aan het einde van de dag.

Aanvragen

Vraag de parkeervergunning aan via het Digitaal Parkeerloket. Wat heeft u hiervoor nodig:

  • DigiD (DigiD aanvragen)
  • Een kopie van uw geldige ‘Gehandicaptenparkeerkaart passagiers’ (voor- en achterkant)

 Let op: Vult u onjuiste gegevens in? Dan kan uw vergunning ongeldig worden verklaard.

Aanvragen in het stadhuis

Lukt digitaal aanvragen niet? Dan kunt u de vergunning in het stadhuis aanvragen. U kunt alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak of bel 14 070

Neem een kopie mee van de voor-en achterkant van uw geldige ‘Gehandicaptenparkeerkaart passagiers’ en een geldig identiteitsbewijs.

Iemand anders machtigen

Bent u niet zelf in staat om de 'Parkeervergunning bewoners passagiers gehandicapten’ aan te vragen? Dan kunt u iemand anders machtigen om namens u de aanvraag in het stadhuis te doen.

Parkeergebieden in Rijswijk

U kunt met de ‘Parkeervergunning bewoners passagiers gehandicapten’ overal in Rijswijk parkeren. Dit zijn de parkeergebieden van Rijswijk.

Kenteken aanmelden

Omdat u met een ‘Gehandicaptenparkeerkaart passagiers’ (GPKBP) niet altijd gebruik maakt van een vaste auto, krijgt u een meldnummer en pincode waarmee u een kenteken kunt aan-/afmelden om te parkeren.

Dit meldnummer en pincode vindt u in het Digitaal Parkeerloket. U ziet hier uw parkeervergunning staan onder ‘Producten’. Hier vindt u een document met het meldnummer en de pincode.

Voorwaarden

  • U heeft een geldige ‘Gehandicaptenparkeerkaart passagiers’
  • Het voertuig waarmee wordt geparkeerd is maximaal 6 meter lang en 2.40 meter hoog (voor grotere voertuigen, zie de pagina ‘Groot voertuig op de weg parkeren’)

 Let op: Heeft u een gehandicapten parkeerkaart, maar vraagt u geen parkeervergunning aan? Dan kunt u in Rijswijk niet gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt.

Hoelang gaat het duren?

Uw parkeervergunning is meteen geldig na de aanvraag en afgeronde betaling. Uw parkeervergunning blijft geldig, zolang uw gehandicaptenparkeerkaart geldig is.

Digitale parkeervergunning

Wanneer uw vergunning is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging. U krijgt geen papieren vergunning meer en u hoeft niets achter de autoruit te leggen. Een aangemeld kenteken wordt geregistreerd in een digitale database. Handhavers zien bij controle dat u een geldige vergunning heeft. Leg wel uw GPK-kaart altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.