Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk - jaar

Algemeen

Heeft u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Met een 'Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk - jaar' kunt u het hele kalenderjaar parkeren in alle parkeergebieden, zonder los te betalen.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

 • eHerkenning
 • Kenteken of kentekens(bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een bedrijf doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens dit bedrijf gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen

Betalen via de website? Dit kan via iDeal. 

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Uw gegevens kunnen achteraf worden gecontroleerd. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).

U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een bedrijf doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens dit bedrijf gemachtigd bent
 • Kenteken of kentekens (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel

En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

 Betalen bij de publieksbalies? U kunt pinnen of contant betalen.

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Kenteken wijzigen

Als u eigenaar of vaste gebruiker (houder) wordt van een ander motorvoertuig dan kunt u het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Als u een kenteken van een ander motorvoertuig wilt registreren dan moet u een van deze verklaringen bijvoegen:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Voorwaarden

U kunt alleen een 'Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk – jaar' aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van het motorvoertuig. Dit betekent dat het motorvoertuig op uw naam moet staan, of
 • U bent een vaste gebruiker (houder) van een motorvoertuig, of
 • Uw werknemer is eigenaar of vaste gebruiker (houder) van een motorvoertuig
 • Uw bedrijf is gevestigd in een betaald parkerengebied maar u wilt een vergunning voor alle parkeergebieden
 • Voor bedrijven in zone 1 (In de Bogaard en omgeving) geldt een maximum van 1 vergunning per bedrijf
 • Voor bedrijven in zones 2, 3 en 4 (Stationskwartier, Havenkwartier en Oud Rijswijk en omgeving) geldt een maximum van 2 vergunningen per bedrijf
 • Op een 'Parkeervergunning heel Rijswijk - jaar' kunnen maximaal 5 kentekens worden geregistreerd, er kan maximaal 1 kenteken actief staan
 • Voor bedrijven die niet gevestigd zijn in een gebied met betaald parkeren zijn de parkeervergunningen 'Parkeervergunning Tijdelijk gebruik week', 'Parkeervergunning Tijdelijk gebruik maand' en 'Parkeervergunning Tijdelijk gebruik jaar' aan te vragen.

Hoelang gaat het duren?

Uw parkeervergunning is direct geldig na de aanvraag en afgeronde betaling. De meeste vergunnningen verlopen jaarlijks op 31 december. U ontvangt op tijd bericht voor het verlengen van de vergunning.

Digitale vergunning

Wanneer uw vergunning is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging. U krijgt geen papieren vergunning meer en u hoeft niets achter de autoruit te leggen. Uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database. Handhavers zien dat u voor dit kenteken een geldige vergunning heeft.

Kosten

Kosten 2023

De 'Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk - jaar' kost € 462,00 per kalenderjaar. Als u de parkeervergunning later in het jaar aanvraagt, dan betaalt u alleen voor de maand van de aanvraag en de kalendermaanden die overblijven.

Kosten 2024

De 'Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk - jaar' kost € 476,50 per kalenderjaar. Als u de parkeervergunning later in het jaar aanvraagt, dan betaalt u alleen voor de maand van de aanvraag en de kalendermaanden die overblijven. Als u de vergunning niet meer nodig heeft, kunt u deze opzeggen. U krijgt het bedrag terug van volle maanden die overblijven na opzegging.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.