Parkeervergunning bedrijven in de Bogaard - jaar

Algemeen

Heeft u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Met een 'Parkeervergunning bedrijven In de Bogaard – jaar' kunt u het hele kalenderjaar parkeren zonder los te betalen binnen het betaald parkeren gebied waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U kunt de aanvraag voor een parkeervergunning via het digitaal parkeerloket doen. U heeft hiervoor nodig:

 • eHerkenning
 • Kenteken of kentekens(bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een bedrijf doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens dit bedrijf gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen.

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Uw gegevens kunnen achteraf worden gecontroleerd. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk, optie 1 parkeren).

U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een bedrijf doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens dit bedrijf gemachtigd bent
 • Kenteken of kentekens (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel 

En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Betalen bij de publieksbalies? U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als uw kenteken wijzigt?

Als u eigenaar of vaste gebruiker (houder) wordt van een ander motorvoertuig dan kunt u het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Als u vaste gebruiker (houder) van een ander motorvoertuig wordt, dan moet een van deze verklaringen worden bijgevoegd:

 • Verklaring werkgever auto werknemer
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Als u tijdelijke (voor maximaal vier weken) gebruiker (houder) wordt van een motorvoertuig dan heeft u geen verklaring nodig.

Voorwaarden

Om een 'Parkeervergunning bedrijven In de Bogaard – jaar' aan te vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar van het motorvoertuig. Dit betekent dat het motorvoertuig op uw naam moet staan, of
 • U bent een vaste gebruiker (houder) van een motorvoertuig, of
 • Uw werknemer is eigenaar of vaste gebruiker (houder) van een motorvoertuig,
 • Uw bedrijf is gevestigd in een betaald parkerengebied
 • Voor bedrijven in zone 1 (In de Bogaard en omgeving) geldt een maximum van 1 vergunning per bedrijf
 • Op een 'Parkeervergunning bedrijven In de Bogaard – jaar' kunnen maximaal 5 kentekens worden geregistreerd, er kan maximaal 1 kenteken actief staan
 • Als uw bedrijf gevestigd is in een gebied met betaald parkeren maar u wilt een parkeervergunning aanvragen voor alle gebieden, dan kunt u de 'Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk jaar' of 'Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk maand' aanvragen.
 • Voor bedrijven die niet gevestigd zijn in een gebied met betaald parkeren zijn de parkeervergunningen 'Parkeervergunning Tijdelijk gebruik - jaar', 'Parkeervergunning Tijdelijk gebruik - maand' of 'Parkeervergunning vergunning Tijdelijk gebruik - week' aan te vragen.

Hoelang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen.

U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt.

Kosten

Kosten 2023

De 'Parkeervergunning bedrijven In de Bogaard – jaar' kost € 307,20 per kalenderjaar. Als u de vergunning later in het kalenderjaar aanvraagt dan betaalt u naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden.

Kosten 2024

De 'Parkeervergunning bedrijven In de Bogaard – jaar' kost € 316,80 per kalenderjaar. Als u de vergunning later in het kalenderjaar aanvraagt dan betaalt u naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden. Als u de 'Parkeervergunning bedrijven In de Bogaard – jaar' niet meer nodig heeft kunt u deze opzeggen en krijgt u naar rato van het aantal overblijvende volle maanden na opzegging uw geld terug.

U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 ( optie 4).

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.