Openbare ruimte Bogaard stadscentrum

Status: Lopend

Op weg naar een vernieuwd Bogaard stadscentrum is er een verbindende functie voor de openbare ruimte. Herinrichting van deze openbare ruimte vindt stapsgewijs plaats. Straten, pleinen en groen zorgen ervoor dat er één geheel ontstaat.

Video gebiedsontwerp openbare ruimte

Groene Bogaard schetsontwerp openbare ruimte