Ontheffing voor openingstijden openbare inrichting aanvragen (verlaatje)

Algemeen

Eigenaren van een openbare inrichting kunnen een ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van hun bedrijf. Dit kan voor het organiseren van een feest.

Omschrijving

U dient uw festiviteit uiterlijk 8 weken voor aanvang van het feest aan te vragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Er kan maximaal 12 keer per kalenderjaar gebruik gemaakt worden van deze ontheffing.
  • U organiseert een eenmalig feest.
  • Verenigingen en stichtingen komen alleen in aanmerking voor een ontheffing indien het feest is gerelateerd aan de activiteiten en doelstellingen van de organisatie, niet voor commerciële festiviteiten.

Let op:

  • Verenigingen of stichtingen mogen een ontheffing aanvragen tot maximaal 02:00 uur.
  • Reguliere horeca mogen een ontheffing aanvragen tot maximaal 04:00 uur.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

U betaalt in 2024 € 46,60 legeskosten voor een ontheffing voor openingstijden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Voor meer informatie of vragen stuurt u een e-mail naar vergunningenapv@rijswijk.nl.