Onderwijs

Jeugdigen moeten zich vrij en in veiligheid kunnen ontwikkelen om te kunnen opgroeien tot verantwoordelijke, zelfstandelijke, zelfredzame en maatschappelijk betrokken volwassenen. De gemeente Rijswijk zet actief in op het creëren en stimuleren van een zo goed mogelijk opgroei- en ontwikkelklimaat.

Samenspel tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente

Het onderwijs en de aanbieders van diverse jeugdactiviteiten op het gebied van sport, spel, kunst, cultuur en vrijetijdsbesteding spelen hierin, naast de ouders, een belangrijke rol. Evenals de betrokkenheid van het bedrijfsleven dat ervoor zorgt dat jeugdigen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, zodat zij als jongvolwassenen klaar zijn voor hun zelfstandige deelname aan de maatschappij.

Faciliterend, preventief en stimulerend

De gemeente houdt zich o.a. bezig met het faciliteren van huisvesting voor scholen, het voorkomene van schooluitval en laaggeletterdheid en het stimuleren van samenwerking tussen het Rijswijks onderwijs en bedrijfsleven.