Onderwijs voor volwassenen

Algemeen

De gemeente is verantwoordelijk voor het bundelen van verschillende vormen van beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen onder de noemer volwasseneneducatie.

Omschrijving

 Het onderwijs aan volwassenen richt zich voornamelijk op spreken, lezen en schrijven voor iedere volwassen Rijswijker die dit onvoldoende beheerst.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inburgeringsplichtigen. Deze groep valt onder de Wet Inburgering.

Laaggeletterdheid

Naar schatting hebben in Rijswijk meer dan 5000 mensen moeite met het lezen, schrijven of spreken van het Nederlands. We noemen deze groep laaggeletterden. De meeste mensen die bij deze groep horen ervaren hun laaggeletterdheid in het dagelijks leven als probleem. Om dit probleem te signaleren en te bestrijden werken de gemeente en verschillende partners samen in de Rijswijkse Taalcirkel. Deze organisaties hebben ieder hun eigen ervaring, kennis en expertise in het aanbod voor onderwijs voor volwassenen.

Rijswijkse Taalcirkel

De partners zijn Stichting Lezen & Schrijven, Bibliotheek aan de Vliet, ROC Mondriaan, Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Vanuit de gemeente Rijswijk zelf zijn onder meer het Sociaal Wijkteam en het Werkgevers Servicepunt Rijswijk (WSP) betrokken bij de Rijswijkse Taalcirkel.

Rijswijks Taalhuis voor alle informatie

Het centrale punt voor informatie over onderwijs aan volwassenen is het Rijswijks Taalhuis in de Bibliotheek. Dit Taalhuis is een plek waar elke Rijswijker of Rijswijkse organisatie terecht kan voor advies en ondersteuning op het gebied van taal.