Sociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam biedt onafhankelijke hulp en kortdurende begeleiding aan inwoners van Rijswijk. U kunt met vragen of problemen over werk, financiën, wonen, zorg, gezondheid, daginvulling, vrijwilligerswerk, voorzieningen of de relatie bellen, mailen of binnenlopen. Binnen het team werken diverse organisaties samen. Hierdoor krijgt u snel laagdrempelige en gerichte hulp.

Contactpersoon
U krijgt 1 vast contactpersoon bij het Sociaal Wijkteam. Deze persoon denkt met u mee en zoekt samen met u dichtbij naar praktische oplossingen voor uw vraag of probleem. Hij/zij helpt u om zelf een oplossing te vinden, of samen met mensen in uw directe omgeving en/of met mensen in uw wijk. Als het nodig is, verwijst uw contactpersoon u door naar hulpverleners binnen of buiten het team. U bent ook welkom bij het Sociaal Wijkteam als u een luisterend oor nodig heeft, of een frisse kijk op een lastig probleem. Om aanvraag in te dienen, vult u het aanvraagformulier in.

Vrouw maakt notities terwijl ze op de bank zit bij twee kinderen en hun moeder