Voorkomen voortijdig schoolverlaten

Algemeen

Stopt u met school, maar heeft u nog geen diploma? Vraag begeleiding aan bij de gemeente of het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Omschrijving

Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zonder een startkwalificatie – een diploma op vwo-, havo- of minimaal mbo 2-niveau - het onderwijs verlaten. In Nederland willen we dit voortijdig schoolverlaten (vsv) voorkomen.

De gemeente Rijswijk heeft leerplichtambtenaren en RMC-casemanagers in dienst om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De RMC-casemanagers ondersteunen jongeren die dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen. En ze begeleiden deze jongeren op weg terug naar school of bereiden ze voor op een plek op de arbeidsmarkt.

De RMC-casemanager draagt samen met de scholen zorg voor:

  • melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben;
  • begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen, met als doel het terugleiden naar school, naar werk of naar een combinatie van die twee;
  • samenwerking tussen alle partijen die te maken hebben met (mogelijke) vsv’ers.

 

Aanvragen

Zo vraagt u begeleiding voor een schoolverlater aan:

  • U neemt contact op met de gemeente of het RMC.
  • U geeft onder andere door:
    • waarom u begeleiding nodig heeft
    • welke begeleiding u nodig heeft