Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt er binnen Rijswijk een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan regels die gelden in Rijswijk. Denk bijvoorbeeld aan regels voor het organiseren van een evenement of op welke plaatsen u de hond uit mag laten. 

Waarom een nieuwe APV?

In 2021 is de APV in Rijswijk voor het laatst gewijzigd. Er waren verschillende regels aan vervanging toe, bijvoorbeeld door nieuwe landelijke wetgeving. Daarom is er per 1 januari 2024 een nieuwe APV in Rijswijk. 

Wat is er veranderd?

De belangrijkste veranderingen in de nieuwe APV leest u hieronder:

Weesfietsen

Afgelopen tijd is er veel overlast van fietsen en bromfietsen die geplaatst worden buiten het daarvoor bestemde vak of rek. Bij bijvoorbeeld Bogaard Stadscentrum komt dit vaak voor. Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om fietsen of bromfietsen langer dan 28 dagen op dezelfde plek op de weg te laten staan. Gebeurt dit toch, dan kan de (brom)fiets worden weggehaald. Het college kan ook gebieden aanwijzen waarvoor een kortere stallingsduur geldt. 

Flyeren

Vanaf 1 januari 2024 gelden er geen speciale tijden wanneer u wilt flyeren, behalve op plaatsen of tijden die door het college worden aangewezen. Dit was voor 1 januari 2024 alleen toegestaan op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 22.00 uur. 

Leeftijd sekswerkers

De minimumleeftijd van sekswerkers is vanaf 1 januari 2024 21 jaar. Dit was eerder 18 jaar. De leeftijdsgrens is veranderd omdat dit is geadviseerd door de Veiligheidsregio. Ook in andere gemeenten in de buurt van Rijswijk is de minimumleeftijd 21 jaar. Deze maatregel is belangrijk om misstanden in de prostitutiebranche beter te kunnen bestrijden. 

Exploitatievergunning

Voor het openen van een openbare inrichting, bijvoorbeeld een horecabedrijf, is een exploitatievergunning nodig. In de nieuwe APV zijn hier strengere regels voor opgenomen. Als de aanvrager niet aan de regels voldoet, kan een aanvraag om een exploitatievergunning makkelijker worden geweigerd. 

De hele APV lezen?

De hele tekst van de APV leest u op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR712411