Meer zonne-energie

Over dertig jaar is heel Nederland klimaatneutraal en maken we alleen nog maar gebruik van schone energie. Dat is de uitdaging waar we samen voor staan. Overstappen naar schone energie, betekent dat we in plaats van energie uit fossiele brandstoffen, energie gaan gebruiken van een bron die nooit opraakt en die weinig CO2 uitstoot heeft. Zoals zonne-energie bijvoorbeeld. De zon schijnt namelijk altijd en met zonnepanelen kun je de warmte en het licht van de zon makkelijk omzetten naar energie voor thuis. Ook als je zelf geen plek hebt voor die panelen. Hoe dat werkt? Met een speciale energiecoöperatie: Zon op Rijswijk.

Rijswijk Schakelt Over

Zon op Rijswijk is de eerste energiecoöperatie van Rijswijk en heeft als doel om zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken met én voor alle Rijswijkers. Een team van vijf enthousiaste vrijwilligers komt iedere maand bij elkaar om dit voor elkaar te krijgen. Voorzitter Jos Notenboom vertelt: ,, Na een bezoek aan een bewonersbijeenkomst van de gemeente over duurzame energie hebben Elise, Leo, Martin, Alex en ik deze coöperatie opgericht. Niet alleen omdat we ons zorgen maken over de klimaatverandering, maar ook omdat we heel veel kansen zien voor zonne-energie hier in Rijswijk. De gemeente heeft toen het eerste dak beschikbaar gesteld. Op de gemeentewerf liggen nu 315 panelen van ongeveer 250 kWh die sinds 2019 duurzame stroom opwekken.”

Een uitkomst voor Rijswijk

De coöperatie heeft op dit moment 37 leden die direct voordeel hebben van de opgewekte stroom. Dit zijn mensen die in de postcodes rondom de werf wonen en zich hebben ingeschreven voor een certificaat. Jos: ,,Een certificaat kost ongeveer € 300,-. Je krijgt een belastingvoordeel van 12 cent per kilowatt voor eigen stroomverbruik (via de Regeling Verlaagd Tarief van de teruggave van energiebelasting) en een kleine vergoeding voor de opgewekte stroom, daardoor verdien je je investering in ongeveer zeven jaar terug. Het mooie van deze constructie is dat je gebruik kunt maken van de voordelen van zonne-energie, zonder dat je zelf panelen hoeft te plaatsen. Dus ideaal als je geen eigen dak hebt en een uitkomst voor zo’n dichtbebouwde stad als Rijswijk.”

Nieuwe samenwerking

Op 1 februari gaat Zon op Rijswijk opnieuw de samenwerking met de gemeente aan.Op het dak van de nieuwe sporthal komen panelen voor de sporthal zelf, daarnaast kijkt de coöperatie of het haalbaar is om hier ook een flink aantal panelen voor de coöperatie te plaatsen. Jos:,,We zijn blij met het tweede dak van de gemeente. Hiermee kunnen we hopelijk weer voor een flink aantal huishoudens stroom opwekken. We gaan hier een tweede coöperatie  met een iets andere constructie voor inrichten maar het doel blijft hetzelfde: zonne-energie opwekken voor zoveel mogelijk Rijswijkers.” Ook wethouder Jeffrey Keus is blij met de samenwerking: ,,Om Rijswijk klimaatneutraal te krijgen is nog heel veel nodig. We zijn blij met iedere stap in de goede richting. Zon op Rijswijk levert een fantastische bijdrage aan de lokale energietransitie waar we midden in zitten, een grote uitdaging die we stap voor stap én samen aan moeten gaan. De komende tijd gaan we de wijken in om te kijken wat er nodig is en hoe we elkaar kunnen helpen met duurzame initiatieven “

Daken gezocht

De twee grote daken die de gemeente beschikbaar heeft gesteld zijn absoluut een goed begin, maar om meer zonne-energie op te kunnen wekken zijn er nog veel meer daken nodig. Zeker als je naar de  huidige klimaatdoelstellingen kijkt moet er nog flink wat gebeuren: in 2030 moet 25-30% van de energie in Rijswijk duurzaam opgewekt worden. We zitten nu pas op ongeveer 2,5%.

Jos: ,,We moeten er hard aan trekken. We zien genoeg kansen om meer zonne-energie op te wekken, maar zonder daken om de panelen op te plaatsen komen we er natuurlijk niet. En er zijn genoeg lege daken te vinden waar we wat mee kunnen, kijk maar eens op Google Maps. We zien met name veel kansen bij grote bedrijfspanden, maar helaas hebben we nog geen bedrijf gevonden die hun dak beschikbaar wil stellen. Een gemiste kans, want de panelen zijn uiteindelijk ook in hun voordeel. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf ook direct gebruik maken van de opgewekte energie.”

Overstappen naar schone energie gaat niet vanzelf. De energietransitie is een grote uitdaging voor heel Rijswijk, maar stap voor stap én samen komen we er wel. Dus ben je ondernemer en heb je een groot dak waar zonnepanelen op kunnen? Laat dit dan weten aan Zon op Rijswijk via Info@zonoprijswijkzh.nl en informeer naar de mogelijkheden. Samen kunnen we nog meer zonne-energie opwekken voor heel Rijswijk.

Meer weten?

Meer informatie over Zon op Rijswijk vind je op hun website: zonoprijswijkzh.nl.  Hier kun je je ook aanmelden voor een certificaat. Vragen kun je ook altijd stellen via hun mailadres: info@zonoprijswijkzh.nl