Grote respons onderzoek Stijlvol Ouder

Afgelopen november heeft bureau Stijlvol Ouder een onderzoek uitgezet om de woonwensen van 60-plussers in Rijswijk in kaart te brengen. Maar liefst 1.620 mensen hebben de enquête geopend, waarvan 1.160 de enquête volledig hebben ingevuld. Ook de beide inloopbijeenkomsten zijn zeer druk bezocht.

Wij willen iedereen die de tijd heeft genomen om deel uit te maken van dit onderzoek bedanken. Begin februari worden mensen benaderd om deel te nemen aan de groepsdiscussies. De uitslag van het online onderzoek wordt later in februari verwacht.

Reden voor het onderzoek

De resultaten van dit onderzoek willen wij graag gebruiken voor nieuwbouwplannen op locaties als Bogaard Stadscentrum, het Kesslerpark, het Havenkwartier en RijswijkBuiten. Daar willen we woningen laten bouwen waarin u lang en zelfstandig kunt blijven wonen, ook als u ouder wordt of een vorm van zorg nodig heeft: ‘Wonen met een Plus’.

‘Wonen met een Plus’?

Onder de naam ‘Wonen met een Plus’ werken we aan toegankelijke, gelijkvloerse woningen in een appartementencomplex waar mensen gemengd wonen. De omgeving is prettig en veilig en er zijn diverse voorzieningen dichtbij. Bewoners wonen zelfstandig maar hebben daarnaast de beschikking over een gezamenlijke binnen- en buitenruimte om mensen te ontmoeten en activiteiten te ontplooien. Een ‘Plus’ kan ook betekenen dat u gebruik kunt maken van ondersteunende voorzieningen, diensten en (thuis)zorg.