Gemeente scherpt maatregelen aan voor verkeersveiligheid jongeren

Het aantal fiets- en bromfietsongevallen in Rijswijk neemt toe. Ook is sprake van een toename van fietsers en bromfietsers die hierbij gewond raken, waaronder jongeren. De kans om als fietser, bromfietser of jonge verkeersdeelnemer slachtoffer te worden van een ongeval in Rijswijk is groter dan in de meeste andere gemeentes in de regio. De gemeente scherpt naar aanleiding hiervan de maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De gemeente heeft over de periode 2018-2021 het aantal verkeersongevallen in kaart gebracht (de ongevalsdata van 2022 en verder zijn nog niet compleet). Uit deze analyse blijkt dat de toename van fiets- en bromfietsongevallen een aantal oorzaken heeft. Zo blijkt dat bij een aantal specifieke kruisingen en wegen maatregelen nodig zijn. Met name in 50 km/u zones vinden veel ongevallen met fietsers en bromfietsers plaats. Ook blijkt dat riskant rijgedrag van met name autobestuurders een belangrijke oorzaak is van veel ongevallen. Zo wordt er op een aantal plekken flink te hard gereden of worden andere verkeersregels overtreden. Het aantal ongevallen, gewonden en de hoge snelheid houden verband met elkaar. Maar ook ontwikkelingen als de toenemende drukte op de weg en steeds snellere en grotere voertuigen hebben invloed op de verkeersveiligheid. 

Actieplan Verkeersveiligheid Rijswijk

De uitkomsten van de analyse zijn aanleiding om het Actieplan Verkeersveiligheid uit 2020 aan te scherpen. Met de actiepunten uit dit plan zijn de afgelopen jaren al veel verbeteringen doorgevoerd. Zo is de weginrichting op locaties met een hoog aantal ongevallen verbeterd, bijvoorbeeld door de aanleg van een rotonde of het versmallen van de rijweg, schoolzones zijn aangelegd om de omgeving rond scholen veiliger in te richten, en er zijn flitspalen geplaatst op een aantal locaties. 

Ook bij herinrichtingen van straten wordt de verkeersveiligheid meegenomen als belangrijke pijler. De gemeente blijft daarnaast faciliteren in voorlichting en educatie voor jong en oud. Zo worden er aan kinderen verkeerslessen gegeven en kunnen ouderen deelnemen aan cursussen om zo lang mogelijk veilig en fit te blijven fietsen. Om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun eigen gedrag zet de gemeente campagnes in. Ook trekt de gemeente samen met de politie op als het gaat om handhaving, zoals bijvoorbeeld snelheidscontroles.

Extra aandacht voor kinderen en jongeren in het verkeer

Wethouder Armand van de Laar (Mobiliteit): “Iedereen moet veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Daarom scherpen we de maatregelen om Rijswijk verkeersveiliger te maken aan. We gaan door met het verkeersveiliger inrichten van de omgeving rond scholen en sportverenigingen en hebben daarbij extra aandacht voor de fietsroutes. We gaan ook door met het verbeteren van de weginrichting en met handhavingsacties. 

Het grootste probleem is het gedrag van verkeersdeelnemers. Dat zijn af en toe hardrijders die de weg asociaal als een racebaan gebruiken, maar dat is niet de oorzaak van de meeste ongelukken. Veel vaker zijn dat normale weggebruikers, zoals ouders. Die willen dan graag hun kind voor de deur van de school af zetten, maar brengen daarmee hun eigen veiligheid, die van hun kind én van anderen in gevaar. Dat beseffen ze vaak niet. Of bijvoorbeeld mensen die te gehaast naar hun werk gaan. We zijn zelf de oorzaak van het hoge aantal ongelukken in onze stad. Ondanks onze haast en de dingen die we allemaal moeten regelen, moeten we onszelf als Rijswijker dwingen om ontspannen en vriendelijk in het verkeer te acteren. Daar zit de werkelijke oplossing.” 

Meer weten?

De ongevallenanalyse fietsers en bromfietsers kunt u lezen via deze link.