Denk mee over ontwerp van toekomstige woonbuurt locatie Pasgeld-Oost

Gebiedsontwikkelaar Synchroon en de gemeente Rijswijk nodigen u graag uit om op maandag 30 januari verder met ons mee te denken over het ontwerp van de toekomstige woonbuurt op de locatie in Pasgeld-Oost. Dit is de tweede bijeenkomst die volgt op de bijeenkomst op woensdag 14 december jl. over het ontwerp woonplan.

Aanmelden

U bent weer welkom in buurthuis De Drassige Driehoek, gelegen aan het Jaagpad 148D. Deze avond werken we in twee sessies. Beide sessies hebben dezelfde opzet. Zo spreiden we de drukte en is er meer ruimte voor uw inbreng. We kunnen u dus niet allemaal op hetzelfde tijdstip ontvangen. U kunt meedoen aan één van de twee sessies: van 19.00 tot 20.00 uur óf van 20.30 tot 21.30 uur. Meld u vooraf aan voor één van deze twee sessies via Samen Rijswijk. Hier kunt u ook de presentatie en verslag van de eerste bijeenkomst teruglezen.

Programma

In de zaal vindt u tafels met kaarten, panelen etc. over de volgende onderwerpen:
• Verkaveling en parkeren: Synchroon toont hier verder uitgewerkte beelden over het woonplan. Waar komt wat, wat wordt het aanzicht vanuit de omgeving, hoe wordt het parkeren opgelost etc.
• Groen en openbare ruimte: Het ontwerpteam is benieuwd naar uw wensen en voorkeuren voor het groen en de inrichting van de openbare ruimte. U kunt aangeven wat u belangrijk vindt (denk aan natuurwaarden, ontmoeten, ontspannen e.d.) en u kunt reageren op voorbeelden.

Via gesprekken met de mensen bij deze tafels en ook via reactieformulieren die op tafel liggen, kunt u uw inbreng leveren op het woonplan. Uiteraard bundelen we na afloop alles weer in een verslag dat ook weer op Samen Rijswijk wordt geplaatst.

Informatiepunt gemeente
Hier kunt u medewerkers van de gemeente vragen stellen over diverse onderwerpen die breder gaan dan het plangebied van het nieuwe woonplan. Onderwerpen zoals het verkeer, ontsluiting of water in Pasgeld. Voor meer informatie over de huidige participatie, de bijeenkomsten en de verslagen kunt u vinden op het Samen Rijswijk. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 

Vragen

Synchroon is als ontwikkelaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe woonbuurt in Pasgeld-Oost en doet dit in afstemming met de gemeente Rijswijk. Heeft u voor of na een bijeenkomst vragen over het woonplan van Synchroon, dan kunt u die stellen via pasgeldoost@dewijdeblik.com.