Cultureel erfgoed

De gemeente Rijswijk is trots op haar verleden. De resten van deze historie die nog zichtbaar zijn bepalen samen met de inwoners de Rijswijkse identiteit.

Denk bijvoorbeeld aan oude gebouwen, kunstwerken, verdedigingswerken en landschappen. We noemen deze overblijfselen ‘cultureel erfgoed’. Cultureel erfgoed behouden we niet alleen omdat het een verhaal vertelt over het verleden. Erfgoed geeft identiteit aan de omgeving. Het inspireert ons ook. Het unieke karakter van erfgoed draagt tot slot bij aan de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving.

Rol van de gemeente

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het behoud van cultureel erfgoed. Naast het Rijk en de provincie is zij degene die monumenten kan aanwijzen. Daarnaast zorgt ze ervoor dat ruimtelijke plannen rekening houden met cultureel erfgoed. Verder zorgt ze ervoor dat mensen de regels naleven. Het behoud van cultureel erfgoed is dan ook een wettelijke taak van de gemeente.

Cultureel erfgoed valt grofweg onder te verdelen in 3 soorten:

verwijzingen