Nota cultureel erfgoed

Hoe behoud je als Rijswijk resten uit het verleden zonder jezelf af te sluiten voor de huidige ontwikkelingen?

 Het antwoord is verwoord in de nieuwe beleidsvisie Tussen oud en nieuw. Actualisering nota cultureel erfgoed Gemeente Rijswijk. Hierbij horen ook een archeologische waardenkaart en de cultuurhistorische waardenkaart.

Balans tussen behoud en ontwikkeling

In de nota cultureel erfgoed zoekt de gemeente de balans tussen behoud en ontwikkeling. De meerwaarde ligt in het verbinden van oud en nieuw. Voor dit doel heeft ze de archeologische en cultuurhistorische waardekaarten ontwikkeld. Deze kaarten laten zien welke gebieden belangrijke waarden hebben. Zo kan de gemeente in een met deze waarden rekeninghouden, bij het actualiseren van bestemmingsplannen of bij het maken van nieuwe plannen. 

De gemeente kan maatregelen nemen om deze waarden te beschermen, maar ze kan deze waarden ook gebruiken ter inspiratie. Zo kan de identiteit van een specifieke locatie behouden blijven, zelfs bij nieuwbouw.

Voorlichting en samenwerking

Voorlichting over cultureel erfgoed in de gemeente blijft belangrijk. Ook zoekt de gemeente waar mogelijk de samenwerking met ander partijen. De nota is bijvoorbeeld tot stand gekomen na advies door verschillende partners, zoals de Historische Vereniging Rijswijk en de Archeologische Werkgroep Rijswijk.