Monumenten

Algemeen

Monumenten vallen onder historische (steden)bouw, en zijn gebouwd erfgoed. Het kunnen historische panden zijn, of een cluster van meerdere gebouwen. Soms zijn ze inderdaad aangewezen als monument, soms worden ze beschermd door regelgeving vanuit het bestemmingsplan. De verschillende overheden (Rijk, provincie en gemeenten) kennen allemaal hun eigen regelgeving. Ze kunnen op basis van eigen wetten of verordeningen monumenten aanwijzen.

Type monumenten

Rijswijk maakt onderscheid tussen twee typen monumenten: rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
Hoewel rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten ieder onder een andere verordening vallen, is er geen verschil in waardering tussen beide categorie├źn.

 1. Rijksmonumenten:
  Rijksmonumenten zijn panden, objecten of terreinen vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde binnen Nederland worden beschermd. Dit gebeurt op basis van de Erfgoedwet. Rijswijk telt ongeveer 87 rijksmonumenten. Voorbeelden zijn de Oude Kerk aan de Herenstraat en het landgoed Te Werve.
   
 2. Gemeentelijke monumenten:
  Gemeentelijke monumenten zijn panden, objecten of terreinen die een uniek karakter hebben binnen Rijswijk. De gemeente telt 56 van zulke monumenten. Deze monumenten vallen onder de gemeentelijke monumentenverordening en mogen niet zomaar worden verbouwd.

Wijzigingen aan monumenten

Bepaalde ingrepen zoals sloop en verbouw in, aan of bij monumenten zijn in bepaalde gevallen vergunningsplichtig. De Welstands- en monumentencommissie adviseert de gemeente hierover. Bepaalde werkzaamheden aan monumenten zijn subsidiabel of kennen alternatieve financieringsmogelijkheden.

Laatste nieuws

Nieuws

 • Gemeentelijk monument Wilhelminalantaarn

  De Wilhelminalantaarn is een Rijswijks gedenkmonument. Het monument dateert van 1938 en is gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. De Wilhelminalantaarn heeft jarenlang in Park Hofrust in Rijswijk gestaan. Na de restauratie is de lantaarn verhuisd naar het Ruysdaelplein. Met deze verplaatsing heeft het monument een meer zichtbare plek in de stad gekregen.