Gemeentelijk monument Wilhelminalantaarn

De Wilhelminalantaarn is een Rijswijks gedenkmonument. Het monument dateert van 1938 en is gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. De Wilhelminalantaarn heeft jarenlang in Park Hofrust in Rijswijk gestaan. Na de restauratie is de lantaarn verhuisd naar het Ruysdaelplein. Met deze verplaatsing heeft het monument een meer zichtbare plek in de stad gekregen.

Geschiedenis Wilhelminalantaarn

Om het ambtsjubileum van koningin Wilhelmina extra aandacht te geven, werd een comité van Rijswijkse notabelen opgericht om een gedenkteken te realiseren. Voor het gedenkteken was een bedrag 1700 gulden nodig. Om dit bedrag te verkrijgen, startte het comité een inzamelactie in Rijswijk. Samen met de inwoners en maar liefst 51 Rijswijkse verenigingen, slaagde het comité erin het bedrag in te zamelen voor het ontwerp en de bouw van de lantaarn. 

Uitstel door Tweede Wereldoorlog

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden de plannen voor de realisatie van de Wilhelminalantaarn stilgelegd. Pas in 1946 werd het monument onthuld en geplaatst op de hoek van de Willemstraat en Lindelaan. In de jaren 50 verhuisde de lantaarn naar een rustiger plek in Park Hofrust.

Gemeentelijk monument

In april 2022 ontving de Wilhelminalantaarn van Rijswijk de officiële status van gemeentelijk monument. Dat het monument deze status verwierf was vooral dankzij inspanning van Rijswijker Hans Paping en de Historische Vereniging Rijswijk. Met de restauratie én de verhuizing naar het Ruysdaelplein heeft het ‘vergeten monument’ nu ook de prominente plek die het verdient.

Hoe ziet de Wilhelminalantaarn eruit?

De Wilhelminalantaarn bestaat uit een sokkel van twee meter met daarop een gietijzeren sierconstructie. Op de een zijde van de sokkel is een reliëf met de letter W en de koningskroon zichtbaar. Op andere vlakken, op dezelfde hoogte, zijn de jaartallen 1898 en 1938 uitgehakt. Hiermee wordt het veertigjarig jubileum van koningin Wilhelmina aangeduid.