Cultuurlandschap

De gemeente is verplicht rekening te houden met cultuurhistorie in ruimtelijke plannen. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. De verstedelijking is na WOII significant toegenomen. Hierdoor is veel van het oorspronkelijke cultuurlandschap in Rijswijk verdwenen.

Met de ambitie die de gemeente Rijswijk heeft voor de komende jaren, zal het cultuurlandschap nog meer onder druk komen te staan. Daarom dat we als gemeente blijven kijken naar het originele landschap wat we nog hebben en kijken hoe dit een plan kan krijgen in nieuwe plannen. Dit kan door het landschap te behouden, of door ontwikkelingen toe te laten waarbij het cultuurlandschap als inspiratie kan worden gebruikt. De twee belangrijke landschappen die we in Rijswijk kennen is de strandwal met daarop alle landsgoederen in het noord-westen en het polderlandschap in het zuid-oosten.

Een aantal landschappen zijn aangewezen als gemeentelijk- of rijksmonument. Ook kan het zijn dat in het geldende bestemmingsplan maatregelen zijn getroffen om het landschap te beschermen.